add.c#170errvar(cdfpvarp)
#172     struct cdfvar *varp;
#177    switch (varp->type) {
#202    varp->nametypes);
#203    for (id = 0; id < varp->ndimsid++)
#205      (long)cdfp->dims[varp->dims[id]].size,
#206      id < varp->ndims - 1 ? ", " : "");
dumplib.c#1199ncbyte_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1202    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(signed char *)valp);
#1209ncchar_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1212    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(char *)valp);
#1219ncshort_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1222    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(short *)valp);
#1229ncint_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1232    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(int *)valp);
#1239ncfloat_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1244 res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmtvv);
#1254ncdouble_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1259 res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmtvv);
#1271double to_double(const ncvar_t *varp, const void *valp) {
#1273    switch (varp->type) {
#1311nctime_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1313    double vv = to_double(varpvalp);
#1318 cdRel2Iso(varp->timeinfo->calendarvarp->timeinfo->unitsseparatorvv, &sout[1]);
#1331ncubyte_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1334    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(unsigned char *)valp);
#1341ncushort_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1344    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(unsigned short *)valp);
#1351ncuint_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1354    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(unsigned int *)valp);
#1361ncint64_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1364    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(long long *)valp);
#1371ncuint64_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1374    res = snprintf(soutPRIM_LENvarp->fmt, *(unsigned long long *)valp);
#1381ncstring_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1382    return ncstring_typ_tostring(varp->tinfosfbfvalp);
#1387ncenum_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1388    return ncenum_typ_tostring(varp->tinfosfbfvalp);
#1394ncopaque_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1395    return ncopaque_typ_tostring(varp->tinfosfbfvalp);
#1400ncvlen_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1401    return ncvlen_typ_tostring(varp->tinfosfbfvalp);
#1405nccomp_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp) {
#1406    return nccomp_typ_tostring(varp->tinfosfbfvalp);
#1444set_tostring_func(ncvar_t *varp) {
#1459    if(varp->has_timeval && formatting_specs.string_times) {
#1460 varp->val_tostring = (val_tostring_funcnctime_val_tostring;
#1463    if( !is_user_defined_type(varp->type) ) {
#1464 varp->val_tostring = tostring_funcs[varp->type - 1];
#1468    switch(varp->tinfo->class) {
#1470 varp->val_tostring = (val_tostring_funcncvlen_val_tostring;
#1473 varp->val_tostring = (val_tostring_funcncopaque_val_tostring;
#1476 varp->val_tostring = (val_tostring_funcncenum_val_tostring;
#1479 varp->val_tostring = (val_tostring_funcnccomp_val_tostring;
#1483       varp->tinfo->class);
dumplib.h#74extern void set_tostring_func ( ncvar_t *varp);
#119int nctime_val_tostring(const ncvar_t *varpsafebuf_t *sfbf, const void *valp);
nc3internal.h#207free_NC_var(NC_var *varp);
#226NC_var_shape(NC_var *varp, const NC_dimarray *dims);
#232NC_check_vlen(NC_var *varp, size_t vlen_max);
#235NC_lookupvar(NC3_INFOncp, int varidNC_var **varp);
#408fill_NC_var(NC3_INFOncp, const NC_var *varp, size_t varsize, size_t recno);
ncdump.c#980    const ncvar_t *varp
#987    if (varp->ndims > 0) { /* no chunking for scalar variables */
#991     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_STORAGE);
#996     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_STORAGE);
#998     chunkp = (size_t *) emalloc(sizeof(size_t) * (varp->ndims + 1) );
#1001     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_CHUNKING);
#1003     for(i = 0; i < varp->ndimsi++) {
#1004 printf("%lu%s", (unsigned long)chunkp[i], i+1 < varp->ndims ? ", " : " ;\n");
#1016     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_DEFLATE);
#1020     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_SHUFFLE);
#1029     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_CHECKSUM);
#1034    if(varp->tinfo->size > 1) /* Endianness is meaningless for 1-byte types */
#1039     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_ENDIANNESS);
#1064     pr_att_name(ncidvarp->nameNC_ATT_NOFILL);
#1222pr_shape(ncvar_tvarpncdim_t *dims)
#1228    if (varp->ndims == 0)
#1230    for (id = 0; id < varp->ndimsid++) {
#1231 shapelen += strlen(dims[varp->dims[id]].name) + 1;
#1235    for (id = 0; id < varp->ndimsid++) {
#1237 strlcat(shapedims[varp->dims[id]].nameshapelen);
#1238 strlcat(shapeid < varp->ndims-1 ? " " : "", shapelen);
putget.c#31readNCv(const NC3_INFOncp, const NC_varvarp, const size_t* start,
#34writeNCv(NC3_INFOncp, const NC_varvarp, const size_t* start,
#341fill_NC_var(NC3_INFOncp, const NC_var *varp, size_t varsize, size_t recno)
#344 const size_t step = varp->xsz;
#346 const size_t xsz = varp->xsz * nelems;
#357 attrpp = NC_findattr(&varp->attrs_FillValue);
#361 if( (*attrpp)->type != varp->type || (*attrpp)->nelems != 1 )
#388 switch(varp->type){
#443 offset = varp->begin;
#444 if(IS_RECVAR(varp))
#531NCfillspecialrecord(NC3_INFOncp, const NC_var *varp, size_t recno)
#534    assert(IS_RECVAR(varp));
#535    status = fill_NC_var(ncpvarpncp->recsizerecno);
#555 const NC_var *varp = NULL;
#565 varp = *varpp;
#568 assert(varp != NULL);
#569 assert( IS_RECVAR(varp) );
#571 const off_t offset = varp->begin
#573 + (off_t)(varp->len - varp->xsz);
#577 status = ncio_get(ncp->nciopoffsetvarp->xsz,
#581 (void)memset(xp, 0, varp->xsz);
#726NCcoordck(NC3_INFOncp, const NC_var *varp, const size_t *coord)
#731 if(varp->ndims == 0)
#734 if(IS_RECVAR(varp))
#753 up = varp->shape + 1;
#758 up = varp->shape;
#763 coordvarp->ndimsip );
#766 for(; ip < coord + varp->ndimsip++, up++)
#788NCedgeck(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#791 const size_t *const end = start + varp->ndims;
#792 const size_t *shp = varp->shape;
#794 if(varp->ndims == 0)
#797 if(IS_RECVAR(varp))
#821NC_varoffset(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp, const size_t *coord)
#823 if(varp->ndims == 0) /* 'scalar' variable */
#824 return varp->begin;
#826 if(varp->ndims == 1)
#828 if(IS_RECVAR(varp))
#829 return varp->begin +
#832 return varp->begin + (off_t)(*coord) * (off_t)varp->xsz;
#836 off_t lcoord = (off_t)coord[varp->ndims -1];
#838 off_t *up = varp->dsizes +1;
#840 const off_t *const end = varp->dsizes + varp->ndims;
#842 if(IS_RECVAR(varp))
#848 lcoord *= varp->xsz;
#850 if(IS_RECVAR(varp))
#853 lcoord += varp->begin;
#861putNCvx_char_char(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#864 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#865 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#877 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#907putNCvx_schar_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#910 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#911 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#923 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#952putNCvx_schar_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#955 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#956 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#968 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#997putNCvx_schar_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1000 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1001 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1013 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1042putNCvx_schar_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1045 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1046 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1058 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1087putNCvx_schar_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1090 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1091 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1103 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1132putNCvx_schar_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1135 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1136 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1148 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1177putNCvx_schar_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1180 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1181 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1193 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1222putNCvx_schar_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1225 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1226 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1238 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1267putNCvx_schar_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1270 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1271 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1283 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1312putNCvx_schar_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1315 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1316 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1328 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1358putNCvx_short_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1361 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1362 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1374 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1403putNCvx_short_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1406 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1407 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1419 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1448putNCvx_short_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1451 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1452 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1464 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1493putNCvx_short_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1496 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1497 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1509 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1538putNCvx_short_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1541 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1542 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1554 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1583putNCvx_short_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1586 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1587 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1599 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1628putNCvx_short_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1631 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1632 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1644 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1673putNCvx_short_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1676 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1677 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1689 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1718putNCvx_short_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1721 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1722 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1734 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1763putNCvx_short_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1766 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1767 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1779 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1809putNCvx_int_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1812 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1813 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1825 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1854putNCvx_int_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1857 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1858 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1870 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1899putNCvx_int_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1902 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1903 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1915 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1944putNCvx_int_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1947 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1948 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#1960 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#1989putNCvx_int_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#1992 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#1993 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2005 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2034putNCvx_int_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2037 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2038 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2050 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2079putNCvx_int_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2082 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2083 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2095 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2124putNCvx_int_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2127 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2128 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2140 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2169putNCvx_int_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2172 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2173 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2185 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2214putNCvx_int_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2217 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2218 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2230 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2260putNCvx_float_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2263 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2264 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2276 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2305putNCvx_float_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2308 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2309 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2321 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2350putNCvx_float_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2353 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2354 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2366 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2395putNCvx_float_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2398 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2399 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2411 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2440putNCvx_float_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2443 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2444 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2456 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2485putNCvx_float_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2488 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2489 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2501 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2530putNCvx_float_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2533 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2534 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2546 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2575putNCvx_float_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2578 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2579 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2591 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2620putNCvx_float_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2623 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2624 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2636 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2665putNCvx_float_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2668 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2669 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2681 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2711putNCvx_double_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2714 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2715 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2727 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2756putNCvx_double_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2759 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2760 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2772 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2801putNCvx_double_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2804 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2805 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2817 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2846putNCvx_double_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2849 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2850 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2862 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2891putNCvx_double_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2894 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2895 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2907 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2936putNCvx_double_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2939 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2940 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2952 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#2981putNCvx_double_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#2984 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#2985 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#2997 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3026putNCvx_double_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3029 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3030 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3042 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3071putNCvx_double_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3074 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3075 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3087 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3116putNCvx_double_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3119 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3120 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3132 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3162putNCvx_uchar_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3165 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3166 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3178 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3207putNCvx_uchar_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3210 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3211 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3223 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3252putNCvx_uchar_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3255 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3256 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3268 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3297putNCvx_uchar_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3300 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3301 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3313 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3342putNCvx_uchar_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3345 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3346 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3358 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3387putNCvx_uchar_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3390 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3391 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3403 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3432putNCvx_uchar_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3435 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3436 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3448 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3477putNCvx_uchar_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3480 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3481 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3493 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3522putNCvx_uchar_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3525 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3526 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3538 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3567putNCvx_uchar_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3570 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3571 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3583 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3613putNCvx_ushort_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3616 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3617 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3629 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3658putNCvx_ushort_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3661 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3662 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3674 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3703putNCvx_ushort_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3706 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3707 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3719 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3748putNCvx_ushort_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3751 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3752 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3764 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3793putNCvx_ushort_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3796 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3797 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3809 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3838putNCvx_ushort_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3841 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3842 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3854 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3883putNCvx_ushort_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3886 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3887 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3899 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3928putNCvx_ushort_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3931 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3932 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3944 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#3973putNCvx_ushort_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#3976 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#3977 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#3989 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4018putNCvx_ushort_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4021 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4022 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4034 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4064putNCvx_uint_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4067 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4068 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4080 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4109putNCvx_uint_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4112 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4113 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4125 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4154putNCvx_uint_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4157 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4158 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4170 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4199putNCvx_uint_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4202 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4203 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4215 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4244putNCvx_uint_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4247 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4248 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4260 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4289putNCvx_uint_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4292 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4293 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4305 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4334putNCvx_uint_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4337 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4338 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4350 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4379putNCvx_uint_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4382 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4383 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4395 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4424putNCvx_uint_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4427 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4428 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4440 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4469putNCvx_uint_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4472 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4473 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4485 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4515putNCvx_longlong_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4518 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4519 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4531 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4560putNCvx_longlong_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4563 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4564 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4576 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4605putNCvx_longlong_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4608 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4609 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4621 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4650putNCvx_longlong_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4653 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4654 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4666 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4695putNCvx_longlong_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4698 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4699 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4711 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4740putNCvx_longlong_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4743 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4744 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4756 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4785putNCvx_longlong_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4788 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4789 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4801 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4830putNCvx_longlong_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4833 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4834 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4846 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4875putNCvx_longlong_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4878 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4879 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4891 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4920putNCvx_longlong_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4923 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4924 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4936 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#4966putNCvx_ulonglong_schar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#4969 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#4970 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#4982 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5011putNCvx_ulonglong_uchar(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5014 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5015 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5027 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5056putNCvx_ulonglong_short(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5059 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5060 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5072 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5101putNCvx_ulonglong_int(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5104 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5105 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5117 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5146putNCvx_ulonglong_float(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5149 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5150 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5162 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5191putNCvx_ulonglong_double(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5194 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5195 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5207 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5236putNCvx_ulonglong_longlong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5239 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5240 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5252 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5281putNCvx_ulonglong_ushort(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5284 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5285 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5297 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5326putNCvx_ulonglong_uint(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5329 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5330 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5342 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5371putNCvx_ulonglong_ulonglong(NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5374 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5375 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5387 size_t nput = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5418getNCvx_char_char(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5421 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5422 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5434 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5459getNCvx_schar_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5462 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5463 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5475 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5499getNCvx_schar_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5502 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5503 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5515 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5539getNCvx_schar_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5542 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5543 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5555 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5579getNCvx_schar_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5582 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5583 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5595 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5619getNCvx_schar_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5622 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5623 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5635 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5659getNCvx_schar_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5662 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5663 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5675 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5699getNCvx_schar_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5702 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5703 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5715 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5739getNCvx_schar_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5742 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5743 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5755 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5779getNCvx_schar_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5782 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5783 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5795 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5819getNCvx_schar_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5822 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5823 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5835 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5860getNCvx_short_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5863 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5864 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5876 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5900getNCvx_short_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5903 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5904 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5916 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5940getNCvx_short_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5943 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5944 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5956 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#5980getNCvx_short_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#5983 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#5984 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#5996 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6020getNCvx_short_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6023 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6024 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6036 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6060getNCvx_short_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6063 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6064 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6076 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6100getNCvx_short_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6103 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6104 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6116 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6140getNCvx_short_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6143 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6144 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6156 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6180getNCvx_short_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6183 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6184 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6196 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6220getNCvx_short_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6223 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6224 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6236 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6261getNCvx_int_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6264 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6265 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6277 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6301getNCvx_int_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6304 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6305 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6317 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6341getNCvx_int_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6344 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6345 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6357 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6381getNCvx_int_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6384 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6385 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6397 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6421getNCvx_int_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6424 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6425 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6437 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6461getNCvx_int_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6464 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6465 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6477 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6501getNCvx_int_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6504 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6505 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6517 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6541getNCvx_int_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6544 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6545 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6557 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6581getNCvx_int_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6584 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6585 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6597 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6621getNCvx_int_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6624 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6625 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6637 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6662getNCvx_float_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6665 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6666 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6678 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6702getNCvx_float_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6705 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6706 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6718 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6742getNCvx_float_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6745 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6746 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6758 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6782getNCvx_float_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6785 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6786 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6798 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6822getNCvx_float_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6825 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6826 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6838 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6862getNCvx_float_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6865 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6866 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6878 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6902getNCvx_float_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6905 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6906 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6918 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6942getNCvx_float_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6945 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6946 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6958 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#6982getNCvx_float_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#6985 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#6986 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#6998 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7022getNCvx_float_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7025 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7026 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7038 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7063getNCvx_double_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7066 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7067 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7079 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7103getNCvx_double_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7106 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7107 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7119 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7143getNCvx_double_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7146 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7147 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7159 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7183getNCvx_double_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7186 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7187 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7199 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7223getNCvx_double_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7226 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7227 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7239 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7263getNCvx_double_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7266 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7267 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7279 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7303getNCvx_double_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7306 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7307 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7319 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7343getNCvx_double_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7346 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7347 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7359 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7383getNCvx_double_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7386 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7387 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7399 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7423getNCvx_double_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7426 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7427 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7439 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7464getNCvx_uchar_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7467 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7468 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7480 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7504getNCvx_uchar_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7507 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7508 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7520 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7544getNCvx_uchar_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7547 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7548 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7560 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7584getNCvx_uchar_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7587 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7588 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7600 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7624getNCvx_uchar_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7627 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7628 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7640 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7664getNCvx_uchar_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7667 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7668 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7680 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7704getNCvx_uchar_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7707 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7708 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7720 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7744getNCvx_uchar_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7747 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7748 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7760 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7784getNCvx_uchar_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7787 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7788 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7800 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7824getNCvx_uchar_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7827 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7828 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7840 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7865getNCvx_ushort_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7868 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7869 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7881 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7905getNCvx_ushort_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7908 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7909 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7921 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7945getNCvx_ushort_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7948 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7949 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#7961 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#7985getNCvx_ushort_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#7988 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#7989 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8001 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8025getNCvx_ushort_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8028 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8029 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8041 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8065getNCvx_ushort_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8068 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8069 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8081 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8105getNCvx_ushort_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8108 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8109 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8121 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8145getNCvx_ushort_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8148 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8149 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8161 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8185getNCvx_ushort_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8188 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8189 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8201 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8225getNCvx_ushort_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8228 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8229 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8241 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8266getNCvx_uint_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8269 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8270 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8282 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8306getNCvx_uint_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8309 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8310 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8322 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8346getNCvx_uint_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8349 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8350 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8362 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8386getNCvx_uint_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8389 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8390 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8402 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8426getNCvx_uint_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8429 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8430 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8442 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8466getNCvx_uint_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8469 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8470 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8482 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8506getNCvx_uint_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8509 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8510 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8522 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8546getNCvx_uint_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8549 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8550 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8562 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8586getNCvx_uint_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8589 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8590 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8602 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8626getNCvx_uint_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8629 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8630 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8642 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8667getNCvx_longlong_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8670 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8671 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8683 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8707getNCvx_longlong_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8710 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8711 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8723 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8747getNCvx_longlong_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8750 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8751 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8763 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8787getNCvx_longlong_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8790 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8791 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8803 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8827getNCvx_longlong_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8830 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8831 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8843 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8867getNCvx_longlong_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8870 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8871 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8883 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8907getNCvx_longlong_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8910 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8911 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8923 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8947getNCvx_longlong_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8950 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8951 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#8963 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#8987getNCvx_longlong_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#8990 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#8991 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9003 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9027getNCvx_longlong_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9030 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9031 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9043 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9068getNCvx_ulonglong_schar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9071 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9072 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9084 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9108getNCvx_ulonglong_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9111 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9112 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9124 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9148getNCvx_ulonglong_short(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9151 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9152 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9164 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9188getNCvx_ulonglong_int(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9191 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9192 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9204 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9228getNCvx_ulonglong_float(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9231 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9232 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9244 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9268getNCvx_ulonglong_double(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9271 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9272 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9284 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9308getNCvx_ulonglong_longlong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9311 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9312 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9324 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9348getNCvx_ulonglong_uint(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9351 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9352 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9364 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9388getNCvx_ulonglong_ulonglong(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9391 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9392 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9404 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9428getNCvx_ulonglong_ushort(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9431 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9432 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9444 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9470getNCvx_schar_uchar(const NC3_INFOncp, const NC_var *varp,
#9473 off_t offset = NC_varoffset(ncpvarpstart);
#9474 size_t remaining = varp->xsz * nelems;
#9486 size_t nget = ncx_howmany(varp->typeextent);
#9521NCiocount(const NC3_INFO* const ncp, const NC_var *const varp,
#9526 const size_t *edp = edges + varp->ndims;
#9527 const size_t *shp = varp->shape + varp->ndims;
#9529 if(IS_RECVAR(varp))
#9531 if(varp->ndims == 1 && ncp->recsize <= varp->len)
#9576 assert(shp >= varp->shape + varp->ndims -1
#9581   edp0 < edges + varp->ndims;
#9659readNCv(const NC3_INFOncp, const NC_varvarp, const size_t* start,
#9663    switch (CASE(varp->type,memtype)) {
#9668       return getNCvx_char_char(ncp,varp,start,nelems,(char*)value);
#9670    return getNCvx_schar_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9674        return getNCvx_schar_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9677        return getNCvx_schar_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9680        return getNCvx_schar_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9683        return getNCvx_schar_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9686        return getNCvx_schar_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9689        return getNCvx_schar_double(ncp,varp,start,nelems,(double *)value);
#9692        return getNCvx_schar_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9695        return getNCvx_schar_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9698        return getNCvx_schar_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9701        return getNCvx_schar_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9704        return getNCvx_short_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9707        return getNCvx_short_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9710        return getNCvx_short_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9713        return getNCvx_short_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9716        return getNCvx_short_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9719        return getNCvx_short_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9722        return getNCvx_short_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9725        return getNCvx_short_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9728        return getNCvx_short_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9731        return getNCvx_short_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9735        return getNCvx_int_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9738        return getNCvx_int_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9741        return getNCvx_int_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9744        return getNCvx_int_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9747        return getNCvx_int_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9750        return getNCvx_int_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9753        return getNCvx_int_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9756        return getNCvx_int_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9759        return getNCvx_int_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9762        return getNCvx_int_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9766        return getNCvx_float_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9769        return getNCvx_float_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9772        return getNCvx_float_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9775        return getNCvx_float_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9778        return getNCvx_float_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9781        return getNCvx_float_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9784        return getNCvx_float_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9787        return getNCvx_float_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9790        return getNCvx_float_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9793        return getNCvx_float_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9797        return getNCvx_double_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9800        return getNCvx_double_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9803        return getNCvx_double_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9806        return getNCvx_double_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9809        return getNCvx_double_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9812        return getNCvx_double_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9815        return getNCvx_double_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9818        return getNCvx_double_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9821        return getNCvx_double_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9824        return getNCvx_double_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9828        return getNCvx_uchar_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9831        return getNCvx_uchar_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9834        return getNCvx_uchar_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9837        return getNCvx_uchar_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9840        return getNCvx_uchar_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9843        return getNCvx_uchar_double(ncp,varp,start,nelems,(double *)value);
#9846        return getNCvx_uchar_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9849        return getNCvx_uchar_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9852        return getNCvx_uchar_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9855        return getNCvx_uchar_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9859        return getNCvx_ushort_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9862        return getNCvx_ushort_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9865        return getNCvx_ushort_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9868        return getNCvx_ushort_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9871        return getNCvx_ushort_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9874        return getNCvx_ushort_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9877        return getNCvx_ushort_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9880        return getNCvx_ushort_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9883        return getNCvx_ushort_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9886        return getNCvx_ushort_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9890        return getNCvx_uint_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9893        return getNCvx_uint_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9896        return getNCvx_uint_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9899        return getNCvx_uint_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9902        return getNCvx_uint_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9905        return getNCvx_uint_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9908        return getNCvx_uint_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9911        return getNCvx_uint_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9914        return getNCvx_uint_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9917        return getNCvx_uint_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9921        return getNCvx_longlong_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9924        return getNCvx_longlong_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9927        return getNCvx_longlong_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9930        return getNCvx_longlong_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9933        return getNCvx_longlong_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9936        return getNCvx_longlong_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9939        return getNCvx_longlong_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9942        return getNCvx_longlong_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9945        return getNCvx_longlong_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9948        return getNCvx_longlong_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9952        return getNCvx_ulonglong_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#9955        return getNCvx_ulonglong_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#9958        return getNCvx_ulonglong_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#9961        return getNCvx_ulonglong_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#9964        return getNCvx_ulonglong_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#9967        return getNCvx_ulonglong_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#9970        return getNCvx_ulonglong_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#9973        return getNCvx_ulonglong_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#9976        return getNCvx_ulonglong_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#9979        return getNCvx_ulonglong_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#9991writeNCv(NC3_INFOncp, const NC_varvarp, const size_t* start,
#9995    switch (CASE(varp->type,memtype)) {
#9999        return putNCvx_char_char(ncp,varp,start,nelems,(char*)value);
#10002        return putNCvx_schar_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10005        return putNCvx_schar_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10008        return putNCvx_schar_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10011        return putNCvx_schar_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10014        return putNCvx_schar_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10017        return putNCvx_schar_double(ncp,varp,start,nelems,(double *)value);
#10020        return putNCvx_schar_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10023        return putNCvx_schar_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10026        return putNCvx_schar_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10029        return putNCvx_schar_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10032        return putNCvx_short_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10035        return putNCvx_short_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10038        return putNCvx_short_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10041        return putNCvx_short_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10044        return putNCvx_short_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10047        return putNCvx_short_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10050        return putNCvx_short_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10053        return putNCvx_short_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10056        return putNCvx_short_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10059        return putNCvx_short_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10062        return putNCvx_int_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10065        return putNCvx_int_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10068        return putNCvx_int_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10071        return putNCvx_int_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10074        return putNCvx_int_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10077        return putNCvx_int_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10080        return putNCvx_int_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10083        return putNCvx_int_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10086        return putNCvx_int_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10089        return putNCvx_int_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10092        return putNCvx_float_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10095        return putNCvx_float_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10098        return putNCvx_float_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10101        return putNCvx_float_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10104        return putNCvx_float_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10107        return putNCvx_float_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10110        return putNCvx_float_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10113        return putNCvx_float_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10116        return putNCvx_float_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10119        return putNCvx_float_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10122        return putNCvx_double_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10125        return putNCvx_double_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10128        return putNCvx_double_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10131        return putNCvx_double_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10134        return putNCvx_double_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10137        return putNCvx_double_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10140        return putNCvx_double_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10143        return putNCvx_double_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10146        return putNCvx_double_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10149        return putNCvx_double_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10152        return putNCvx_uchar_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10155        return putNCvx_uchar_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10158        return putNCvx_uchar_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10161        return putNCvx_uchar_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10164        return putNCvx_uchar_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10167        return putNCvx_uchar_double(ncp,varp,start,nelems,(double *)value);
#10170        return putNCvx_uchar_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10173        return putNCvx_uchar_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10176        return putNCvx_uchar_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10179        return putNCvx_uchar_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10182        return putNCvx_ushort_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10185        return putNCvx_ushort_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10188        return putNCvx_ushort_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10191        return putNCvx_ushort_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10194        return putNCvx_ushort_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10197        return putNCvx_ushort_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10200        return putNCvx_ushort_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10203        return putNCvx_ushort_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10206        return putNCvx_ushort_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10209        return putNCvx_ushort_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10212        return putNCvx_uint_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10215        return putNCvx_uint_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10218        return putNCvx_uint_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10221        return putNCvx_uint_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10224        return putNCvx_uint_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10227        return putNCvx_uint_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10230        return putNCvx_uint_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10233        return putNCvx_uint_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10236        return putNCvx_uint_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10239        return putNCvx_uint_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10242        return putNCvx_longlong_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10245        return putNCvx_longlong_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10248        return putNCvx_longlong_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10251        return putNCvx_longlong_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10254        return putNCvx_longlong_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10257        return putNCvx_longlong_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10260        return putNCvx_longlong_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10263        return putNCvx_longlong_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10266        return putNCvx_longlong_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10269        return putNCvx_longlong_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10272        return putNCvx_ulonglong_schar(ncp,varp,start,nelems,(signed char*)value);
#10275        return putNCvx_ulonglong_uchar(ncp,varp,start,nelems,(unsigned char*)value);
#10278        return putNCvx_ulonglong_short(ncp,varp,start,nelems,(short*)value);
#10281        return putNCvx_ulonglong_int(ncp,varp,start,nelems,(int*)value);
#10284        return putNCvx_ulonglong_float(ncp,varp,start,nelems,(float*)value);
#10287        return putNCvx_ulonglong_double(ncp,varp,start,nelems,(double*)value);
#10290        return putNCvx_ulonglong_longlong(ncp,varp,start,nelems,(long long*)value);
#10293        return putNCvx_ulonglong_uint(ncp,varp,start,nelems,(unsigned int*)value);
#10296        return putNCvx_ulonglong_ulonglong(ncp,varp,start,nelems,(unsigned long long*)value);
#10299        return putNCvx_ulonglong_ushort(ncp,varp,start,nelems,(unsigned short*)value);
#10320    NC_var *varp;
#10336    status = NC_lookupvar(nc3varid, &varp);
#10340    if(memtype == NC_NATmemtype=varp->type;
#10342    if(memtype == NC_CHAR && varp->type != NC_CHAR)
#10344    else if(memtype != NC_CHAR && varp->type == NC_CHAR)
#10348    if(edges == NULL && varp->ndims > 0) {
#10351 if(varp->shape[0] == 0) {
#10352     (void)memcpy((void*)modedges,(void*)varp->shape,
#10353                          sizeof(size_t)*varp->ndims);
#10357     edges = varp->shape;
#10360    status = NCcoordck(nc3varpstart);
#10364    status = NCedgeck(nc3varpstartedges);
#10371    if(varp->ndims == 0) /* scalar variable */
#10373        return( readNCv(nc3varpstart, 1, (void*)valuememtype) );
#10376    if(IS_RECVAR(varp))
#10380        if(varp->ndims == 1 && nc3->recsize <= varp->len)
#10383            return( readNCv(nc3varpstart, *edges, (void*)valuememtype) );
#10391    ii = NCiocount(nc3varpedges, &iocount);
#10395        return( readNCv(nc3varpstartiocount, (void*)valuememtype) );
#10401    ALLOC_ONSTACK(coord, size_t, varp->ndims);
#10402    ALLOC_ONSTACK(upper, size_t, varp->ndims);
#10406    (void) memcpy(coordstartvarp->ndims * sizeof(size_t));
#10409    set_upper(upperstartedges, &upper[varp->ndims]);
#10414        const int lstatus = readNCv(nc3varpcoordiocount, (void*)valuememtype);
#10447    NC_var *varp;
#10466    status = NC_lookupvar(nc3varid, &varp);
#10471    if(memtype == NC_NATmemtype=varp->type;
#10473    if(memtype == NC_CHAR && varp->type != NC_CHAR)
#10475    else if(memtype != NC_CHAR && varp->type == NC_CHAR)
#10482    if(edges == NULL && varp->ndims > 0) {
#10485 if(varp->shape[0] == 0) {
#10486     (void)memcpy((void*)modedges,(void*)varp->shape,
#10487                          sizeof(size_t)*varp->ndims);
#10491     edges = varp->shape;
#10494    status = NCcoordck(nc3varpstart);
#10497    status = NCedgeck(nc3varpstartedges);
#10501    if(varp->ndims == 0) /* scalar variable */
#10503        return( writeNCv(nc3varpstart, 1, (void*)valuememtype) );
#10506    if(IS_RECVAR(varp))
#10512        if(varp->ndims == 1
#10513            && nc3->recsize <= varp->len)
#10516            return( writeNCv(nc3varpstart, *edges, (void*)valuememtype) );
#10524    ii = NCiocount(nc3varpedges, &iocount);
#10528        return( writeNCv(nc3varpstartiocount, (void*)valuememtype) );
#10534    ALLOC_ONSTACK(coord, size_t, varp->ndims);
#10535    ALLOC_ONSTACK(upper, size_t, varp->ndims);
#10539    (void) memcpy(coordstartvarp->ndims * sizeof(size_t));
#10542    set_upper(upperstartedges, &upper[varp->ndims]);
#10547        const int lstatus = writeNCv(nc3varpcoordiocount, (void*)valuememtype);
v1hpg.c#898ncx_len_NC_var(const NC_var *varp, size_t sizeof_off_t, int version)
#902 assert(varp != NULL);
#905 sz = ncx_len_NC_string(varp->nameversion);
#908     sz += ncx_len_int64(varp->ndims); /* dimids */
#912     sz += ncx_len_int(varp->ndims); /* dimids */
#914 sz += ncx_len_NC_attrarray(&varp->attrsversion);
#925v1h_put_NC_var(v1hs *psp, const NC_var *varp)
#929 status = v1h_put_NC_string(pspvarp->name);
#933 status = v1h_put_size_t(psp, &varp->ndims);
#938 status = check_v1hs(pspncx_len_int64(varp->ndims));
#942 varp->ndimsvarp->dimids);
#947       status = check_v1hs(pspncx_len_int(varp->ndims));
#951 varp->ndimsvarp->dimids);
#956 status = v1h_put_NC_attrarray(psp, &varp->attrs);
#960 status = v1h_put_nc_type(psp, &varp->type);
#964 status = v1h_put_size_t(psp, &varp->len);
#971 status = ncx_put_off_t(&psp->pos, &varp->beginpsp->version == 1 ? 4 : 8);
#986 NC_var *varp;
#996 varp = new_x_NC_var(strpndims);
#997 if(varp == NULL)
#1008 ndimsvarp->dimids);
#1017 ndimsvarp->dimids);
#1021 status = v1h_get_NC_attrarray(gsp, &varp->attrs);
#1024 status = v1h_get_nc_type(gsp, &varp->type);
#1028 status = v1h_get_size_t(gsp, &varp->len);
#1036        &varp->begingsp->version == 1 ? 4 : 8);
#1040 *varpp = varp;
#1044 free_NC_var(varp); /* frees name */
var.c#43free_NC_var(NC_var *varp)
#45 if(varp == NULL)
#47 free_NC_attrarrayV(&varp->attrs);
#48 free_NC_string(varp->name);
#50 if(varp->dimids != NULL) free(varp->dimids);
#51 if(varp->shape != NULL) free(varp->shape);
#52 if(varp->dsizes != NULL) free(varp->dsizes);
#54 free(varp);
#67 NC_var *varp;
#79 varp = (NC_var *) malloc(sz);
#80 if(varp == NULL )
#82 (void) memset(varp, 0, sz);
#83 varp->name = strp;
#84 varp->ndims = ndims;
#94   varp->dimids = (int *)((char *)varp + M_RNDUP(sizeof(NC_var)));
#95   varp->shape = (size_t *)((char *)varp->dimids + o1);
#96   varp->dsizes = (off_t *)((char *)varp->shape + o2);
#98   varp->dimids = (int*)malloc(o1);
#99   varp->shape = (size_t*)malloc(o2);
#100   varp->dsizes = (off_t*)malloc(o3);
#103   varp->dimids = NULL;
#104   varp->shape = NULL;
#105   varp->dsizes=NULL;
#109 varp->xsz = 0;
#110 varp->len = 0;
#111 varp->begin = 0;
#113 return varp;
#126 NC_var *varp = NULL;
#136 varp = new_x_NC_var(strpndims);
#137 if(varp == NULL )
#143 varp->type = type;
#146   (void) memcpy(varp->dimidsdimidsndims * sizeof(int));
#148      varp->dimids=NULL;
#151 return(varp);
#158 NC_var *varp = new_NC_var(rvarp->name->cprvarp->type,
#160 if(varp == NULL)
#164 if(dup_NC_attrarrayV(&varp->attrs, &rvarp->attrs) != NC_NOERR)
#166 free_NC_var(varp);
#170 (void) memcpy(varp->shapervarp->shape,
#172 (void) memcpy(varp->dsizesrvarp->dsizes,
#174 varp->xsz = rvarp->xsz;
#175 varp->len = rvarp->len;
#176 varp->begin = rvarp->begin;
#178 return varp;
#423NC_var_shape(NC_var *varp, const NC_dimarray *dims)
#431 varp->xsz = ncx_szof(varp->type);
#433 if(varp->ndims == 0 || varp->dimids == NULL)
#442 for(ip = varp->dimidsop = varp->shape
#443          ; ip < &varp->dimids[varp->ndims]; ip++, op++)
#450 if(*op == NC_UNLIMITED && ip != varp->dimids)
#458 for(shp = varp->shape + varp->ndims -1,
#459 dsp = varp->dsizes + varp->ndims -1;
#460  shp >= varp->shape;
#464      if( shp != NULL && (shp != varp->shape || !IS_RECVAR(varp)))
#479    if( varp->xsz <= (X_UINT_MAX - 1) / product ) /* if integer multiply will not overflow */
#481         varp->len = product * varp->xsz;
#482 switch(varp->type) {
#487         if( varp->len%4 != 0 )
#489         varp->len += 4 - varp->len%4; /* round up */
#499         varp->len = X_UINT_MAX;
#502 arrayp("\tshape", varp->ndimsvarp->shape);
#503 arrayp("\tdsizes", varp->ndimsvarp->dsizes);
#516NC_check_vlen(NC_var *varp, size_t vlen_max) {
#517    size_t prod=varp->xsz; /* product of xsz and dimensions so far */
#521    assert(varp != NULL);
#522    for(ii = IS_RECVAR(varp) ? 1 : 0; ii < varp->ndimsii++) {
#523      if(!varp->shape)
#525      if (varp->shape[ii] > vlen_max / prod) {
#528      prod *= varp->shape[ii];
#546int NC_lookupvar(NC3_INFOncp, int varidNC_var **varp)
#554  if(varp)
#555    *varp = elem_NC_vararray(&ncp->vars, (size_t)varid);
#559  if(*varp == NULL)
#577 NC_var *varp = NULL;
#608 varid = NC_findvar(&ncp->varsname, &varp);
#614 varp = new_NC_var(nametypendimsdimids);
#615 if(varp == NULL)
#618 status = NC_var_shape(varp, &ncp->dims);
#621 free_NC_var(varp);
#625 status = incr_NC_vararray(&ncp->varsvarp);
#628 free_NC_var(varp);
#644 NC_var *varp;
#652 varid = NC_findvar(&ncp->varsname, &varp);
#675 NC_var *varp;
#683 varp = elem_NC_vararray(&ncp->vars, (size_t)varid);
#684 if(varp == NULL)
#689 (void) strncpy(namevarp->name->cpvarp->name->nchars);
#690 name[varp->name->nchars] = 0;
#694 *typep = varp->type;
#697 *ndimsp = (int) varp->ndims;
#701 for(ii = 0; ii < varp->ndimsii++)
#703 dimids[ii] = varp->dimids[ii];
#708 *nattsp = (int) varp->attrs.nelems;
#720 NC_var *varp;
#740 other = NC_findvar(&ncp->varsunewname, &varp);
#746 status = NC_lookupvar(ncpvarid, &varp);
#754 old = varp->name;
#767 varp->name = newStr;
#778 status = set_NC_string(varp->namenewname);
#783 NC_hashmapAddVar(&ncp->varsvaridvarp->name->cp);
vardata.c#163    const ncvar_t *varp, /* variable */
#167    if (varp->has_fillval &&
#168 (*(varp->tinfo->val_equals))((const nctype_t *)varp->tinfo,
#169      (const void*)varp->fillvalpvalp) ) {
#172 (*varp->val_tostring)(varpsbvalp);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed