bm_file.c#265   int avd;
#335   for (v = 0; v < nvarsv++)
#338      if ((ret = nc_inq_var(ncid1vname, &xtype, &ndimsdimids, &natts)))
#340      if ((ret = nc_inq_var(ncid2vname2, &xtype2, &ndims2dimids2, &natts2)))
#352  if ((ret = check_att(ncid1ncid2va)))
#383    &vo[v], &num_steps, &start_inc, &slice_len,
#413  if (nc_get_vara(ncid1vstartcountdata)) ERR;
#421  if (nc_get_vara(ncid2vstartcountdata2)) ERR;
#431    my_rankstepv, *data_read_us);
#474   int avd;
#566      for (v = 0; v < nvarsv++)
#577  if ((ret = nc_inq_var(ncid_invname, &xtype, &ndimsdimids, &natts)))
#592     if (vo[o1].varid == v)
#596   if (nc_def_var_chunking(ncid_outv, 0, vo[o1].chunksize)) ERR;
#600   if (nc_def_var_chunking(ncid_outv, 1, NULL)) ERR;
#603   if (nc_def_var_deflate(ncid_outvvo[o1].shuffle, 1, vo[o1].deflate_num)) ERR;
#610     if (nc_inq_attname(ncid_invaatt_name)) ERR;
#611     if (nc_copy_att(ncid_invatt_namencid_outvarid_out)) ERR;
#636   for (v = 0; v < nvarsv++)
#654      if ((ret = nc_inq_var(ncid_invname, &xtype, &ndimsdimids, &natts)))
#692    &vo[v], &num_steps, &start_inc, &slice_len,
#724  if ((ret = nc_get_vara(ncid_invstartcountdata)))
#736    my_rankstepv, *data_read_us);
#746     if ((ret = nc_put_vara(ncid_outvstartcountdata)))
#757       my_rankstepv, *data_write_us);
#843   int vd;
#1048  for (v = 0; v < num_vov++)
#1050     printf("options for var %d:\n", vo[v].varid);
#1051     for (d = 0; d < vo[v].ndimsd++)
#1053       dvo[v].start[d], dvo[v].count[d], dvo[v].inc[d]);
bm_many_objs.c#30    int vvarnumvarvnvleftnvars;
#70    v = 1;
#83     sprintf(vname, "variable%d", v);
#86     if(v%1000 == 0) { /* only print every 1000th variable name */
#92     v++;
bm_netcdf4_recs.c#31    int vvarnumvarvnvleftnvars;
dapdump.c#203    int v = dceverbose;
#206    dceverbose = v;
#214    int v = dceverbose;
#217    dceverbose = v;
#237    int v = dceverbose;
#240    dceverbose = v;
dceconstraints.c#70    int v = dceverbose;
#73    dceverbose = v;
dceparse.c#82    DCEvarv = (DCEvar*)var0;
#83    if(v==NULLv = (DCEvar*)dcecreate(CES_VAR);
#84    list = v->segments;
#87    v->segments = list;
#88    return v;
#273    DCEvarv = (DCEvar*)dcecreate(CES_VAR);
#274    v->segments = (NClist*)indexpath;
#275    return v;
genlib.c#673     struct vars *v = &vars[ivar];
#677     if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#682     if (v->type == NC_CHAR) {
#685     if (v->ndims == 0) { /* scalar */
#686 sprintf(stmnt, "%s  %s", ncftype(v->type),
#687 v->lname);
#689 sprintf(stmnt, "%s  %s(", ncftype(v->type),
#690 v->lname);
#692 for (idim = v->ndims-1; idim >= 0; idim--) {
#694     dims[v->dims[idim]].lname);
#1339 struct vars *v = &vars[ivar];
#1340        if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1352            struct vars *v = &vars[ivar];
#1354            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1355                sprintf(s2, "%s_id,", v->lname);
#1377            struct vars *v = &vars[ivar];
#1378            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1379                sprintf(s2, "%s_id,", v->lname);
#1395     struct vars *v = &vars[ivar];
#1396            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1397                sprintf(stmnt, "integer  %s_id", v->lname);
#1427     struct vars *v = &vars[ivar];
#1428            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1429                sprintf(stmnt, "integer  %s_rank", v->lname);
#1434     struct vars *v = &vars[ivar];
#1435            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1436                sprintf(stmnt, "parameter (%s_rank = %d)", v->lname,
#1437                        v->ndims);
#1444     struct vars *v = &vars[ivar];
#1445     if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1448 v->lnamev->lnamev->lnamev->lname);
#1457            struct vars *v = &vars[ivar];
#1458            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1462                sprintf(stmnt, "integer  %s_nr", v->lname);
#1464                if (v->nrecs > 0) {
#1466                            v->lname, (unsigned long) v->nrecs);
#1469                            v->lname);
#1472 if (v->type != NC_CHAR) {
#1473     sprintf(stmnt, "%s  %s(", ncftype(v->type),
#1474     v->lname);
#1476     for (idim = v->ndims-1; idim >= 0; idim--) {
#1477 if(v->dims[idim] == rec_dim) {
#1478     sprintf(s2, "%s_nr, ", v->lname);
#1481     dims[v->dims[idim]].lname);
#1500            struct vars *v = &vars[ivar];
#1502            if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim && v->type != NC_CHAR) {
#1503                if (v->has_data) {
#1504                    fline(v->data_stmnt);
#1507                    for (idim = 1; idim < v->ndimsidim++) {
#1508                        rec_len *= dims[v->dims[idim]].size;
#1510                    sprintf(stmnt,"data %s /%lu * %s/", v->lname,
#1512                            f_fill_name(v->type));
#1519     struct vars *v = &vars[ivar];
#1521     if (v->ndims > 0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#1522 if (!v->has_data)
#1524 sprintf(stmnt, "* store %s", v->name);
#1527 for (idim = 0; idim < v->ndimsidim++) {
#1528     sprintf(stmnt, "%s_start(%d) = 1", v->lnameidim+1);
#1531 for (idim = v->ndims-1; idim > 0; idim--) {
#1532     sprintf(stmnt, "%s_count(%d) = %s_len", v->lname,
#1533     v->ndims - idimdims[v->dims[idim]].lname);
#1536                sprintf(stmnt, "%s_count(%d) = %s_nr", v->lname,
#1537                        v->ndimsv->lname);
#1540 if (v->type != NC_CHAR) {
#1543     nfftype(v->type), v->lnamev->lnamev->lnamev->lname);
#1547     nfftype(v->type), v->lnamev->lnamev->lname,
#1548     v->data_stmnt);
load.c#428    struct vars *v = &vars[varnum];
#430    if (!v->has_data)
#433    if (v->ndims == 0 || v->dims[0] != rec_dim) {
#434 sprintf(stmnt, "* store %s", v->name);
#439    if (v->type != NC_CHAR) {
#442 v->data_stmnt = fstrstr(rec_startvalnum);
#445    if (v->ndims >0 && v->dims[0] == rec_dim) {
#448    if (v->type != NC_CHAR) {
#450 nfftype(v->type), v->lnamev->lname);
#454    strlen(nfftype(v->type)) +
#455    strlen(v->lname) +
#458    v->lname);
#462 nfftype(v->type), v->lnamechar_expr);
nc3dispatch.c#292    int retval,v,nvars;
#299        for (v = 0; v < nvarsv++)
#300            varids[v] = v;
nc4attr.c#159         if ((retval = nc4_get_typelen_mem(h5type->u.v.base_nc_typeid, 0, &base_typelen)))
#467         if ((retval = nc4_get_typelen_mem(h5type->u.v.base_nc_typeid, 0, &base_typelen)))
nc4file.c#1395               type->u.v.base_nc_typeid = base_nc_type;
#1396               type->u.v.base_hdf_typeid = base_hdf_typeid;
#2514   int vda;
#2577   for (v = 0; v < num_datasetsv++)
#2602      if ((var->sdsid = SDselect(h5->sdidv)) == FAIL)
nc4grp.c#393   int vnum_vars = 0;
#409  for (v = 0; v < num_varsv++)
#410     varids[v] = v;
nc4hdf.c#1893      if ((retval = nc4_get_hdf_typeid(grp->nc4_infotype->u.v.base_nc_typeid,
#1894                                       &type->u.v.base_hdf_typeidtype->endianness)))
#1898      if ((type->hdf_typeid = H5Tvlen_create(type->u.v.base_hdf_typeid)) < 0)
nc4info.c#79          int v = atoi(value);
#80          if(v < 0) v = 0;
#81          ncprops->version = v;
nc4internal.c#991            if (H5Tclose(type->u.v.base_hdf_typeid) < 0)
#1129   NC_VAR_INFO_T *v, *var;
#1170      v = var->l.next;
#1173      var = v;
#1521         LOG((4, "base_nc_type: %d", type->u.v.base_nc_typeid));
nc4internal.h#261      } v;                      /* Variable-length */
nc4type.c#236      type->u.v.base_nc_typeid = base_typeid;
#421         *base_nc_typep = type->u.v.base_nc_typeid;
ncpdispatch.c#1309    int retval,v,nvars;
#1316        for (v = 0; v < nvarsv++)
#1317            varids[v] = v;
ocdump.c#392 unsigned int v = vx;
#393 if(!xxdr_network_orderswapinline32(&v);
#399        sprintf(tmp,"%08x",v);
ocinternal.h#279extern int ocparseproxy(OCstatestate, char* v);
ocrc.c#150ocparseproxy(OCstatestate, char* v)
#155    if(v == NULL || strlen(v) == 0)
#157    if (occredentials_in_url(v)) {
#159        ocextract_credentials(v, &state->proxy.userpwd, &result_url);
#160        v = result_url;
#163    host_pos = strstr(v, "http://");
#167        host_pos = v;
#192    state->proxy.port = atoi(v);
#193    s_len = strlen(v);
#197     strncpy(state->proxy.uservs_len);
#199     p_len = strlen(v);
#203     strncpy(state->proxy.passwordvp_len);
#213    if(v) free(v);
pstdint.h#309#   define UINT8_C(v) ((uint8_tv)
#324#   define INT8_C(v) ((int8_tv)
#339# define UINT16_C(v) ((uint16_t) (v))
#342# define UINT16_C(v) ((uint16_t) (v))
#360# define INT16_C(v) ((int16_t) (v))
#366# define INT16_C(v) ((int16_t) (v))
#381# define UINT32_C(vv ## UL
#390# define UINT32_C(vv ## U
#393# define UINT32_C(v) ((unsigned short) (v))
#411# define INT32_C(vv ## L
#417# define INT32_C(v) v
#423# define INT32_C(v) ((short) (v))
#445#  define UINT64_C(vv ## ULL
#446#  define  INT64_C(vv ## LL
#458#  define UINT64_C(vv ## ULL
#459#  define  INT64_C(vv ## LL
#467#  define UINT64_C(vv ## ULL
#468#  define  INT64_C(vv ## LL
#476#  define UINT64_C(vv ## UI64
#477#  define  INT64_C(vv ## I64
#543# define UINTMAX_C(vUINT64_C(v)
#544# define  INTMAX_C(v)  INT64_C(v)
#559# define UINTMAX_C(vUINT32_C(v)
#560# define  INTMAX_C(v)  INT32_C(v)
slabs.c#34val_stuff(typeviival) /* v[ii] = val */
#36     void *v; /* array of specified type */
#45  ((char *)v)[ii] = (char) val;
#48  ((short *)v)[ii] = (short) val;
#51  ((nclong *)v)[ii] = (nclongval;
#54  ((float *)v)[ii] = (float) val;
#57  ((double *)v)[ii] = (double) val;
#74val_diff(typeviival) /* v[ii] != val */
#76     void *v; /* array of specified type */
#85  return (((char *)v)[ii] != (char) val);
#87  return (((short *)v)[ii] != (short) val);
#89  return (((nclong *)v)[ii] != (nclongval);
#91  return (((float *)v)[ii] != (float) val);
#93  return (((double *)v)[ii] != (double) val);
#134    void *v;
#180 v = emalloc(WSIZE*XSIZE*YSIZE*ZSIZE * nctypelen(va[iv].type));
#193 val_stuff(va[iv].typeviiVF(corner));
#206 if (ncvarput(cdfidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#223 if (ncvarget(cdfidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#228 if (val_diff(va[iv].typev, 0, VF(point))) {
#242     if (ncvarget(cdfidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#249 if (val_diff(va[iv].typevii-1, VF(point))) {
#268 if (ncvarget(cdfidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#277 if (val_diff(va[iv].typev,
#307     if (ncvarget(cdfidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#319 if (val_diff(va[iv].type,v,
#338 free(v);
t_dap.c#344    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %llu",(unsigned long long)v[i]);} \
#350        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#354    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %g",v[i]);} \
#360        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#364        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#367        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#371#define setup(TTv = (T*)v0Tvdata = (T*)vdata0;
#458 if(strcmp(v[i],vdata[i])!=0) {report(i,tag,line); break;}
#464    if(memcmp((void*)v[0],(void*)vdata,DIMSIZE+1)!=0)
t_dap3a.c#344    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %llu",(unsigned long long)v[i]);} \
#350        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#354    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %g",v[i]);} \
#360        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#364        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#367        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#371#define setup(TTv = (T*)v0Tvdata = (T*)vdata0;
#458 if(strcmp(v[i],vdata[i])!=0) {report(i,tag,line); break;}
#464    if(memcmp((void*)v[0],(void*)vdata,DIMSIZE+1)!=0)
test_cvt.c#344    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %llu",(unsigned long long)v[i]);} \
#350        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#354    for(i=0;i<DIMSIZE;i++) {printf(" %g",v[i]);} \
#360        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#364        if(v[i] != vdata[i]) {report(i,tag,line); break;}\
#367        if(fdiff((double)v[i],(double)vdata[i])) {report(i,tag,line); break;}\
#371#define setup(TTv = (T*)v0Tvdata = (T*)vdata0;
#458 if(strcmp(v[i],vdata[i])!=0) {report(i,tag,line); break;}
#464    if(memcmp((void*)v[0],(void*)vdata,DIMSIZE+1)!=0)
testnc3perf.c#73val_stuff(typeviival) /* v[ii] = val */
#75     void *v; /* array of specified type */
#87    gp = (union gp *) v;
#118val_diff(typeviival) /* v[ii] != val */
#120     void *v; /* array of specified type */
#132    gp = (union gp *) v;
#222    void *v;
#274 v = (void *) malloc((unsigned)sizes[0]*sizes[1]*sizes[2]*sizes[3]
#288 val_stuff(va[iv].typeviiVF(corner));
#305 if (ncvarput(ncidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1) {
#327 if (ncvarget(ncidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1)
#332 if (val_diff(va[iv].typev, 0, VF(point)))
#349     if (ncvarget(ncidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1)
#356 if (val_diff(va[iv].typeviiVF(point)))
#378 if (ncvarget(ncidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1)
#387 if (val_diff(va[iv].typev,
#418  (void *) v) == -1)
#430 if (val_diff(va[iv].type,v,
#453 if (ncvarget(ncidvarid[iv], corneredge, (void *) v) == -1)
#457 free(v);
tst_atts.c#2360      int ncidnvarsvnattsvarid;
#2418      for (v = 0; v < nvarsv++)
#2420        if (nc_inq_varnatts(ncidv, &natts)) ERR_RET;
#2423           if (nc_inq_attname(ncidv, 0, name_in)) ERR_RET;
#2435      int ncidnvarsvnatts;
#2459      for (v = 0; v < nvarsv++)
#2461  if (nc_inq_varnatts(ncidv, &natts)) ERR_RET;
#2464     if (nc_inq_attname(ncidv, 0, name_in)) ERR_RET;
#2465     if (nc_rename_att(ncidvname_inA_NAME)) ERR_RET;
#2466     if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALA_NAMEncidv)) ERR_RET;
#2479      for (v = 0; v < nvarsv++)
#2481  if (nc_inq_varnatts(ncidv, &natts)) ERR_RET;
#2484     if (nc_inq_attname(ncidv, 0, name_in)) ERR_RET;
tst_atts1.c#623      int iv;
#656      for (v=0; v<2; v++)
#658  if (nc_inq_att(ncidvATT_TEXT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#661  if (nc_get_att_text(ncidvATT_TEXT_NAMEspeech_in)) ERR;
#664  if (nc_get_att_schar(ncidvATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#667  if (nc_get_att_short(ncidvATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#670  if (nc_get_att_int(ncidvATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#673  if (nc_get_att_float(ncidvATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#676  if (nc_get_att_double(ncidvATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
tst_coords3.c#117   int v;
#127   for (v = 0; v < NVARSv++)
#128      if (varids_in[v] != vERR_RET;
tst_create_files.c#238     float uv;
#247  favs[fav].v = V_VALUE;
#257      if (nc_insert_compound(ncidtypeid, "v", NC_COMPOUND_OFFSET(struct wind_vectorv),
tst_diskless3.c#54   int vr;
#77      for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#79  if((status=nc_put_vara_text(ncidvarid[v], startcount, &data[r]))) ERRSTAT(status);
#81  if((status=nc_put_att_text(ncidvarid[v], att_name, 1, &data[r]))) ERRSTAT(status);
#91      for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#93  if((status=nc_get_var1_text(ncidvarid[v], index, &data_in))) ERRSTAT(status);
tst_h_dimscales.c#292      int v;
#309      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#311  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#312  if ((var1_datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
#314  if (H5DSattach_scale(var1_datasetid[v], dimscaleid, 0) < 0) ERR;
#318      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#319  if (H5Dclose(var1_datasetid[v]) < 0) ERR;
tst_h_mem.c#42      int v;
#68      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#70  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#72  if ((datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
#77      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#78  if (H5Dclose(datasetid[v]) < 0) ERR_RET;
tst_h_vars2.c#490      int v;
#516      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#518  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#520  if ((datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
#525      for (v = 0; v < NUM_DATASETSv++)
#526  if (H5Dclose(datasetid[v]) < 0) ERR_RET;
tst_interops4.c#61   int v;
#68   for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#70      sprintf(var_name, "var_%d", v);
#73      write_atts(ncidv);
#74      if (nc_put_var_int(ncidvvar_data)) ERR;
#82   int vi;
#88   for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#90      if (nc_inq_var(ncidvvar_name_in, &xtype_in, &ndims_in,
#92      sprintf(var_name, "var_%d", v);
#95      read_atts(ncidv);
#96      if (nc_get_var_int(ncidvvar_data_in)) ERR;
tst_small.c#400   int vr;
#424          for (v = 0; v < NUM_VARSv++) {
#425              if (nc_var_par_access(ncidvarid[v], NC_COLLECTIVE)) ERR;
#432      for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#434  if (nc_put_vara_text(ncidvarid[v], startcount, &data[r])) ERR;
#436  if (nc_put_att_text(ncidvarid[v], att_name, 1, &data[r])) ERR;
#446      for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#448  if (nc_get_var1_text(ncidvarid[v], index, &data_in)) ERR;
tst_vars3.c#295      int v;
#300      for (v = 0; v < NUM_VARSv++)
#302  sprintf(var_name, "var_%d", v);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed