atttests.c#642    int tu_idtu2_id; /* variable ids */
#687    if ((tu_id=ncvardef(cdfidtu.nametu.typetu.ndimstu.dims)) == -1) {
#692    if (ncattput(cdfidtu_idatt.nameatt.typeatt.lenatt.val) == -1) {
#696    add_att(&testtu_id, &att); /* keep in-memory netcdf consistent */
#821    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt2.namecdfidtu_id) == -1) {
#825    add_att(&testtu_id, &att2); /* keep in-memory netcdf consistent */
#827    if (ncattinq(cdfidtu_idatt2.name, &tmp.type, &tmp.len) == -1) {
#837    if (ncattget(cdfidtu_idatt2.nametmp.val) == -1) {
#849    if (ncattcopy(cdfidtu_idatt.namecdfidtu_id) == -1) {
#855    if (ncattcopy(cdfidtt_id, "nonesuch", cdfidtu_id) != -1) {
#861    if (ncattcopy(cdfidtest.nvarsatt.namecdfidtu_id) != -1) {
#876    if (ncattcopy(cdfidtt_idatt.namecdfid2tu_id) != -1) {
#885    if (ncattcopy(cdfidtt_idatt.namecdfid2tu_id) != -1) {


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed