genlib.c#1506                    size_t rec_len = 1;
#1508                        rec_len *= dims[v->dims[idim]].size;
#1511 (unsigned long) rec_len,
init.c#29size_t rec_len; /* number of elements for a record of data */
large_files.c#59   size_t rec_len = NC_UNLIMITED;
#87   stat = nc_def_dim(ncid, "rec", rec_len, &rec_dim);
ncgen.h#24extern size_t rec_len; /* number of elements for a record of data */
ncgentab.c#1927        rec_len = var_len;
#1928        rec_start = malloc ((size_t)(rec_len*var_size));
#1970        vars[varnum].nrecs = var_len / rec_len;
#1991        var_len = rec_len * (1 + valnum / rec_len);
#2083    var_len += rec_len * (len + valnum - var_len)/rec_len;
tst_fills.c#145      size_t rec_len = NC_UNLIMITED;
#165      if (nc_def_dim(ncid, "rec", rec_len, &rec_dim)) ERR;
#190  rec_len = 1; /* number of records of rec data */
#192  rec_count[0] = rec_len;
tst_rename.c#47   size_t rec_len = NC_UNLIMITED;
#93   stat = nc_def_dim(ncid, "rec", rec_len, &rec_dim);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed