cdm_sea_soundings.c#20   int nciddimidvaridtemp_typeidsounding_typeid;
#58   if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#60   &dimid, &varid)) ERR;
chunkspec.c#83     int dimid;
#100     ret = nc_inq_dimid2(nciddimname, &dimid);
#103     chunkspecs.dimids[idim] = dimid;
#108 ret = nc_inq_dimlen(nciddimid, &dimlen);
#138chunkspec_size(int dimid) {
#141 if(dimid == chunkspecs.dimids[idim]) {
chunkspec.h#18chunkspec_size(int dimid);
dapdump.c#84 hdr->dims[i].dimid = i;
#86                   hdr->dims[i].dimid,
dapdump.h#9    int dimid;
ddim.c#218nc_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp)
#224    return ncp->dispatch->inq_dim(ncid,dimid,name,lenp);
#280nc_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name)
#286    return ncp->dispatch->rename_dim(ncid,dimid,name);
#401nc_inq_dimname(int ncid, int dimid, char *name)
#408    return ncp->dispatch->inq_dim(ncid,dimid,name,NULL);
#458nc_inq_dimlen(int ncid, int dimid, size_t *lenp)
#465    return ncp->dispatch->inq_dim(ncid,dimid,NULL,lenp);
dim.c#99 int dimid = 0;
#102 for(; (size_t) dimid < ncap->nelems
#103  && (*loc)->size != NC_UNLIMITEDdimid++, loc++)
#107 if(dimid >= ncap->nelems)
#112 return dimid;
#128   int dimid;
#138      dimid = 0;
#145      dimid = (int)NC_hashmapGetDim(ncapname);
#147      if (dimid >= 0) {
#149   *dimpp = ncap->value[dimid];
#151      return(dimid); /* Normal return */
#323 int dimid;
#351 dimid = find_NC_Udim(&ncp->dims, &dimp);
#352 if(dimid != -1)
#354 assert(dimid != -1);
#362 dimid = NC_finddim(&ncp->dimsname, &dimp);
#363 if(dimid != -1)
#388 int dimid;
#395 dimid = NC_finddim(&ncp->dimsnameNULL);
#397 if(dimid == -1)
#401    *dimid_ptr = dimid;
#406NC3_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *sizep)
#418 dimp = elem_NC_dimarray(&ncp->dims, (size_t)dimid);
#439NC3_rename_dim( int ncid, int dimid, const char *unewname)
#464 dimp = elem_NC_dimarray(&ncp->dims, (size_t)dimid);
#484 NC_hashmapAddDim(&ncp->dimsdimidnewStr->cp);
#501 NC_hashmapAddDim(&ncp->dimsdimiddimp->name->cp);
dimtests.c#44    int dimid; /* dimension id */
#63    if ((dimid = ncdimdef(cdfidmm.namemm.size)) == -1) {
#69    if (dimid != test.ndims - 1) {
#71       pnamedimidtest.ndims-1);
#215    int dimid; /* dimension id */
#226    for (dimid = 0 ; dimid < test.ndimsdimid++) { /* loop on all dim ids */
#227 if (ncdiminq(cdfiddimiddim.name, &dim.size) == -1) {
#229   pnamedimid);
#233 if (strcmp(dim.nametest.dims[dimid].name) != 0) {
#235 pnamedim.nametest.dims[dimid].namedimid);
#238 if (dim.size != test.dims[dimid].size) {
#240 pnamedim.sizetest.dims[dimid].sizedimid);
#249    for (dimid = 0 ; dimid < test.ndimsdimid++) { /* loop on all dim ids */
#250 if (ncdiminq(cdfiddimiddim.name, &dim.size) == -1) {
#252   pnamedimid);
#256 if (strcmp(dim.nametest.dims[dimid].name) != 0) {
#258 pnamedim.nametest.dims[dimid].namedimid);
#261 if (dim.size != test.dims[dimid].size) {
#263 pnamedim.sizetest.dims[dimid].sizedimid);
#271       pnamedimid);
dumplib.c#1698    int dimid;
#1734    for (dimid = 0; dimid < ndimsdimid++) {
#1735 NC_CHECKnc_inq_dimname(nciddimids[dimid], dims[dimid].name) );
#1740    for (dimid = 0; dimid < ndimsdimid++) {
#1741 if (strcmp(dims[dimid].namevarname) == 0 && varndims == 1) {
#1912is_unlim_dim(int ncid, int dimid) {
#1922    result = is_unlim[dimid]; /* 0 if fixed, 1 if unlimited size */
#1929    result = (dimid == unlimdimid) ;
dumplib.h#122extern bool_t is_unlim_dim(int ncid, int dimid);
dv2i.c#535 int dimid;
#542 status =  nc_def_dim(ncidname, (size_t)length, &dimid);
#548 return dimid;
#555 int dimid;
#556 const int status =  nc_inq_dimid(ncidname, &dimid);
#562 return dimid;
#569    int dimid,
#575 const int status = nc_inq_dim(nciddimidname, &ll);
#587 return dimid;
#594    int dimid,
#598 const int status = nc_rename_dim(nciddimidname);
#604 return dimid;
genlib.c#41    int dimid;
#50 stat = nc_def_dim(nciddims[idim].namedims[idim].size, &dimid);
nc3dispatch.h#115NC3_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp);
#121NC3_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name);
nc4dim.c#45     *unlimdimidp = dim->dimid;
#120   dim->dimid = grp->nc4_info->next_dimid++;
#133      *idp = dim->dimid;
#172        *idp = dim->dimid;
#183NC4_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp)
#191   LOG((2, "%s: ncid 0x%x dimid %d", __func__nciddimid));
#201   if ((ret = nc4_find_dim(grpdimid, &dim, &dim_grp)))
#219  if ((ret = nc4_find_dim_len(dim_grpdimid, &lenp)))
#239NC4_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name)
#252 dimidname));
#275      if (dim->dimid == dimid)
#331          assert(var->dimids[0] == dim->dimid);
#370        unlimdimidsp[num_unlim] = dim->dimid;
nc4dispatch.h#86NC4_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp);
#92NC4_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name);
nc4file.c#602      if (H5Aread(attidH5T_NATIVE_INT, &new_dim->dimid) < 0)
#606      if (new_dim->dimid >= grp->nc4_info->next_dimid)
#607         grp->nc4_info->next_dimid = new_dim->dimid + 1;
#612      new_dim->dimid = grp->nc4_info->next_dimid++;
#650            if ((retval = nc4_find_dim_len(grpnew_dim->dimid, &lenp)))
#1722         var->dimids[0] = dim->dimid;
#2680  int32 dimiddim_lendim_data_typedim_num_attrs;
#2684  if ((dimid = SDgetdimid(var->sdsidd)) == FAIL) {
#2688  if (SDdiminfo(dimiddim_name, &dim_len, &dim_data_type,
#2709     dim->dimid = grp->nc4_info->next_dimid++;
#2722  var->dimids[d] = dim->dimid;
#3251     *unlimdimidp = dim->dimid;
nc4grp.c#490     dimids[n++] = dim->dimid;
#496   dimids[n++] = dim->dimid;
nc4hdf.c#68rec_reattach_scales(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidhid_t dimscaleid)
#75  assert(grp && grp->name && dimid >= 0 && dimscaleid >= 0);
#80    if ((retval = rec_reattach_scales(child_grpdimiddimscaleid)))
#86      if (var->dimids[d] == dimid && !var->dimscale)
#108rec_detach_scales(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidhid_t dimscaleid)
#115  assert(grp && grp->name && dimid >= 0 && dimscaleid >= 0);
#120    if ((retval = rec_detach_scales(child_grpdimiddimscaleid)))
#126      if (var->dimids[d] == dimid && !var->dimscale)
#625      assert(dim && dim->dimid == var->dimids[d2]);
#732   assert(dim && dim->dimid == var->dimids[d2]);
#949    assert(dim && dim->dimid == var->dimids[d2]);
#956 if ((retval = NC4_inq_dim(nciddim->dimidNULL, &ulen)))
#1476write_netcdf4_dimid(hid_t datasetid, int dimid)
#1503  LOG((4, "%s: writing secret dimid %d", __func__dimid));
#1504  if (H5Awrite(dimid_attidH5T_NATIVE_INT, &dimid) < 0)
#1632 assert(dim && dim->dimid == var->dimids[d]);
#1656   assert(dim && dim->dimid == var->dimids[d]);
#2084       assert(dim1 && dim1->dimid == var->dimids[d]);
#2275 assert(dim1 && dim1->dimid == var->dimids[d]);
#2458       assert(v1->dim[d1] && v1->dim[d1]->dimid == v1->dimids[d1]);
#2474    if ((retval = write_netcdf4_dimid(dim->hdf_dimscaleiddim->dimid)))
#3683                              var->dimids[d] = dim->dimid;
#3770                      dim->dimid = grp->nc4_info->next_dimid++;
#3771                      sprintf(phony_dim_name, "phony_dim_%d", dim->dimid);
#3784                  var->dimids[d] = dim->dimid;
nc4internal.c#113find_var_dim_max_length(NC_GRP_INFO_T *grp, int varid, int dimid, size_t *maxlen)
#148       *maxlen = (var->dimids && var->dimids[0] == dimid) ? 1 : 0;
#168  if (var->dimids[d] == dimid) {
#345nc4_find_dim(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidNC_DIM_INFO_T **dim,
#356  if ((*dim)->dimid == dimid)
#496nc4_find_dim_len(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimid, size_t **len)
#503   LOG((3, "nc4_find_dim_len: grp->name %s dimid %d", grp->namedimid));
#508      if ((retval = nc4_find_dim_len(gdimidlen)))
#518     if ((retval = find_var_dim_max_length(grpvar->variddimid, &mylen)))
#1275   assert(coord_var->dimids[0] == dim->dimid);
#1281                                   dim->dimidcoord_var->hdf_datasetid)))
#1331                  if (var->dimids[d] == dim1->dimid)
#1477    tabsdim->dimiddim->namedim->lendim->unlimited));
nc4internal.h#122   int dimid;
#340int rec_detach_scales(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidhid_t dimscaleid);
#341int rec_reattach_scales(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidhid_t dimscaleid);
#364int nc4_find_dim(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimidNC_DIM_INFO_T **dimNC_GRP_INFO_T **dim_grp);
#366int nc4_find_dim_len(NC_GRP_INFO_T *grp, int dimid, size_t **len);
nc4var.c#572   (!var->ndims || dimidsp[0] != dim->dimid))
nccopy.c#1275 int dimid;
#1289     dimid = dimids[ii];
#1290     NC_CHECK(nc_inq_dimlen(nciddimid, &dimlen));
ncd2dispatch.c#658    int dimid;
#715        ncstat = nc_def_dim(dapcomm->nc3id,definename,dim->dim.declsize,&dimid);
#720        dim->ncid = dimid;
#2293NCD2_inq_dim(int ncid, int dimid, char* name, size_t* lenp)
#2298    ret = nc_inq_dim(getnc3id(drno), dimidnamelenp);
#2313NCD2_rename_dim(int ncid, int dimid, const char* name)
#2318    ret = nc_rename_dim(getnc3id(drno), dimidname);
ncd2dispatch.h#88NCD2_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp);
#94NCD2_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name);
ncdump.c#1519   int dimid; /* dimension id */
#1595      int dimid = dimids_grp[d_grp];
#1601   if(dimid == unlimids[uld]) {
#1606      stat = nc_inq_dim(nciddimiddims[d_grp].name, &dims[d_grp].size);
#1637   for (dimid = 0; dimid < ndimsdimid++) {
#1638      NC_CHECKnc_inq_dim(nciddimiddims[dimid].name, &dims[dimid].size) );
#1641      print_name(dims[dimid].name);
#1643      if (dimid == xdimid) {
#1645   (unsigned int)dims[dimid].size);
#1647   printf ("%llu ;\n", (unsigned long long)dims[dimid].size);
#1912    int dimid; /* dimension id */
#1943    for (dimid = 0; dimid < ndimsdimid++) {
#1944 NC_CHECKnc_inq_dim(nciddimiddims[dimid].name, &dims[dimid].size) );
#1945 if (dimid == xdimid)
#1947  dims[dimid].name, (int)dims[dimid].size);
#1950   dims[dimid].name, (int)dims[dimid].size);
ncpdispatch.c#347NCP_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t* lenp)
#354    status = ncmpi_inq_dim(nc->int_ncid,dimid,name,&mpilen);
#369NCP_rename_dim(int ncid, int dimid, const char* newname)
#374    return ncmpi_rename_dim(nc->int_ncid,dimid,newname);
netcdf.h#953nc_inq_dim(int ncid, int dimid, char *name, size_t *lenp);
#956nc_inq_dimname(int ncid, int dimid, char *name);
#959nc_inq_dimlen(int ncid, int dimid, size_t *lenp);
#962nc_rename_dim(int ncid, int dimid, const char *name);
#1870ncdiminq(int ncid, int dimid, char *name, long *lenp);
#1873ncdimrename(int ncid, int dimid, const char *name);
oc.c#625    OCobject dimid = NULL;
#631    dimid = (OCobject)oclistget(node->array.dimensions,index);
#632    if(dimidp) *dimidp = dimid;
parallel_vara.c#85    int ncidcmodeomodevariddimid[2], buf[NY][NX];
#134    err = nc_def_dim(ncid, "Y", global_ny, &dimid[0]); ERR
#135    err = nc_def_dim(ncid, "X", global_nx, &dimid[1]); ERR
#138    err = nc_def_var(ncid, "var", NC_INT, 2, dimid, &varid); ERR
#169    err = nc_inq_dimid(ncid, "Y", &dimid[0]); ERR
#170    err = nc_inq_dimid(ncid, "X", &dimid[1]); ERR
#172    err = nc_inq_dimlen(nciddimid[0], &global_ny); ERR
#173    err = nc_inq_dimlen(nciddimid[1], &global_nx); ERR
t_nc.c#110 int dimid;
#113 assert( nc_def_dim(cdfid, *dim_names++, *sizes, &dimid)
test_read.c#445    int dimid;
#452    err = nc_inq_dimid(ncid, "noSuch", &dimid);
#456 err = nc_inq_dimid(BAD_IDdim_name[i], &dimid);
#459 err = nc_inq_dimid(nciddim_name[i], &dimid);
#462 else IF (dimid != i)
#463     error("expected %d, got %d", idimid);
test_write.c#91    int dimid;         /* dimension id */
#149    err = nc_def_dim(ncid, "abc", sizehint, &dimid);
#160    err = nc_def_dim(ncid, "abc", sizehint, &dimid);
#166    err = nc_def_var(ncid, "abc", NC_INT, 1, &dimid, &varid1);
#174 dimids[NDIMS] = dimid;
#201    IF ((err = nc_inq_dim(nciddimidname, &length)))
#219    IF ((err = nc_def_dim(ncid, "def", sizehint, &dimid)))
#223    IF ((err = nc_def_var(ncid, "def", NC_INT, 1, &dimid, &varid1)))
#241    err = nc_inq_dim(nciddimidname, &length);
#468    int  dimid;         /* dimension id */
#472    err = nc_def_dim(BAD_ID, "abc", 8, &dimid);
#485    err = nc_def_dim(ncid, "abc", 8, &dimid);
#493    err = nc_def_dim(nciddim_name[0], NC_UNLIMITED, &dimid);
#496    IF (dimid != 0)
#498    err = nc_inq_unlimdim(ncid, &dimid);
#501    IF (dimid != 0)
#503    err = nc_inq_dimlen(nciddimid, &length);
#508    err = nc_def_dim(ncid, "abc", NC_UNLIMITED, &dimid);
#513        err = nc_def_dim(nciddim_name[i-1], dim_len[i], &dimid);
#516 err = nc_def_dim(ncidBAD_NAMEdim_len[i], &dimid);
#521            err = nc_def_dim(nciddim_name[i], NC_UNLIMITED-1, &dimid);
#525        err = nc_def_dim(nciddim_name[i], dim_len[i], &dimid);
#528 IF (dimid != i)
tst_addvar.c#25    int ijerrnerrsncidvarid[5], dimid[2];
#46    err = nc_def_dim(ncid, "new_dim_1", 32, &dimid[0]); ERR
#47    err = nc_def_dim(ncid, "new_dim_2", 32, &dimid[1]); ERR
#50    err = nc_def_var(ncid, "new_var1", NC_INT,   2, dimid, &varid[3]); ERR
#51    err = nc_def_var(ncid, "new_var2", NC_FLOAT, 2, dimid, &varid[4]); ERR
tst_ar4.c#101   int ndimsdimid[NDIMS3];
#166   if (nc_inq_var(ncidvaridNULLNULL, &ndimsdimidNULL)) ERR;
#167   if (ndims != NDIMS3 || dimid[0] != TIME_DIMID ||
#168       dimid[1] != LAT_DIMID || dimid[2] != LON_DIMIDERR;
tst_ar4_3d.c#109   int ndimsdimid[NDIMS3];
#174   if (nc_inq_var(ncidvaridNULLNULL, &ndimsdimidNULL)) ERR;
#175   if (ndims != NDIMS3 || dimid[0] != TIME_DIMID ||
#176       dimid[1] != LAT_DIMID || dimid[2] != LON_DIMIDERR;
tst_ar4_4d.c#215   int ndimsdimid[NDIMS4];
#286   if (nc_inq_var(ncidvaridNULLNULL, &ndimsdimidNULL)) ERR;
#287   if (ndims != NDIMS4 || dimid[0] != TIME_DIMID ||
#288       dimid[1] != DEPTH_DIMID || dimid[2] != LAT_DIMID ||
#289       dimid[3] != LON_DIMIDERR;
tst_chunks.c#86      int dimid[NUM_DIM], varid[NUM_TYPE];
#98  if (nc_def_dim(nciddim_namedim_len[d], &dimid[d])) ERR;
#104  if (nc_def_var(ncidvar_nametype_id[t], NUM_DIMdimid, &varid[t])) ERR;
tst_comp.c#29   int dimidvarid;
#94   if (nc_def_dim(ncidDIM6_NAMEDIM6_LEN, &dimid)) ERR;
#97   var_dims[0] = dimid;
tst_comp2.c#30   int dimidvarid;
#104   if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#107   var_dims[0] = dimid;
tst_compounds.c#104      int dimid;
#144      if (nc_def_dim(ncidSTARDATEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#317      int ncidtypeiddimidvarid;
#371      if (nc_def_dim(ncidSTARDATEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#415      int dimid;
#466      if (nc_def_dim(ncidSTARDATEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#621      int dimidvarid;
#684      if (nc_def_dim(ncidDIM6_NAMEDIM6_LEN, &dimid)) ERR;
#687      var_dims[0] = dimid;
#965      int ncidtypeidvariddimid;
#997      if (nc_def_dim(ncid, "phony_dim", 1, &dimid)) ERR;
tst_compounds3.c#40      int dimid;
#84      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
tst_compress.c#27    int dimidvarid;
#34    if (nc_def_dim(ncid, "dim1", DIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#35    var1_dims[0] = dimid;
#45    if (nc_def_dim(ncid, "dim1", DIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#46    var1_dims[0] = dimid;
tst_converts2.c#61       int dimid;
#70      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#71      if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_USHORT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#121       int dimid;
#130      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#131      if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_USHORT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
tst_coords.c#108      int nciddimidvarid;
#113      if (nc_def_dim(ncidDIM0_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#114      if (nc_def_var(ncidDIM0_NAMENC_DOUBLE, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#702      int dimidvaridvarid2;
#711      if (nc_def_dim(ncidWINSTON_CHURCHILLNC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#712      if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_INTNDIMS_1, &dimid, &varid)) ERR;
#714      if (nc_def_var(ncidWINSTON_CHURCHILLNC_INTNDIMS_1, &dimid, &varid2)) ERR;
tst_create_files.c#67      int ncidsolar_system_iddimidvarid;
#83      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#94      if (nc_def_var(luna_idVAR_NAMENC_INT64, 1, &dimid, &varid)) ERR;
tst_dims.c#46      int nciddimid;
#51      if (nc_def_dim(ncidLAT_NAMELAT_LEN, &dimid)) ERR;
#67      int nciddimid;
#73      if (nc_def_dim(ncidLEVEL_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#74      if (nc_def_dim(ncidLAT_NAMELAT_LEN, &dimid)) ERR;
#91      int nciddimid;
#99      if (nc_def_dim(ncidLAT_NAMELAT_LEN, &dimid)) ERR;
#102      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#118      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#135      int nciddimiddimid_in;
#145      dimid = 0;
#146      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#161      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#186      int  ncidvariddimid;
#206      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME, &dimid)) ERR;
#208      if (nc_rename_dim(nciddimidDIM_NAME2)) ERR;
#218      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME2, &dimid)) ERR;
#220      if (nc_inq_dimname(nciddimidname)) ERR;
#240      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME, &dimid)) ERR;
#241      if (nc_rename_dim(nciddimidDIM_NAME2)) ERR;
#248      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME2, &dimid)) ERR;
#250      if (nc_inq_dimname(nciddimidname)) ERR;
#278      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME, &dimid)) ERR;
#280      if (nc_inq_dimname(nciddimidname)) ERR;
#300      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME, &dimid)) ERR;
#303      if (nc_rename_dim(nciddimidDIM_NAME2)) ERR;
#312      if (nc_inq_dimid(ncidDIM_NAME2, &dimid)) ERR;
#314      if (nc_inq_dimname(nciddimidname)) ERR;
#324      int nciddimid;
#333      if (nc_def_dim(ncidLEVEL_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#336      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#350      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#368      int nciddimid[DIMS2];
#377      if (nc_def_dim(ncidREMUSNC_UNLIMITED, &dimid[0])) ERR;
#378      if (nc_def_dim(ncidROMULUSNC_UNLIMITED, &dimid[1])) ERR;
#381      if (nc_inq_dim(nciddimid[0], name_in, &len_in)) ERR;
#383      if (nc_inq_dim(nciddimid[1], name_in, &len_in)) ERR;
#448      int nciddimiddimids[MAX_DIMS];
#461      if (nc_def_dim(ncidLEVEL_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#462      if (dimid != 0) ERR;
#463      dimids[0] = dimid;
#468      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#493      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#519      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#543      int nciddimiddimids[MAX_DIMS];
#553      if (nc_def_dim(ncidDIM5_NAMEDIM5_LEN, &dimid)) ERR;
#559      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#613      int nciddimiddimids[MAX_DIMS];
#626      if (nc_def_dim(ncidDIM5_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#627      if (dimid != 0) ERR;
#628      dimids[0] = dimid;
#1098      int dimid[NDIMS_EX];
#1120      if (nc_inq_dimids(ncid, &ndims_indimid, 0)) ERR;
#1124  if (dimid[i] != iERR;
#1137      int nciddimid;
#1147  if (nc_def_dim(ncidLAT_NAMEVERY_LONG_LEN, &dimid)) ERR;
#1150  if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#1168  if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#1188      int nciddimid = 0;
#1208      ret = nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in);
tst_dims3.c#91      int nciddimidvarid;
#102      if (nc_def_dim(ncid, "scalar", 0, &dimid)) ERR_RET;
#103      if (nc_def_var(ncid, "scalar", NC_FLOAT, 0, &dimid, &varid)) ERR_RET;
tst_dimsizes.c#31    int dimid;
#41    if ((stat=nc_def_dim(ncid, "testdim", dimsize, &dimid))) ERRSTAT(stat);
#46    if ((stat=nc_inq_dimid(ncid, "testdim", &dimid))) ERRSTAT(stat);
#47    if ((stat=nc_inq_dimlen(nciddimid, &dimsize))) ERRSTAT(stat);
#54    if ((stat=nc_def_dim(ncid, "testdim", dimsize, &dimid))) ERRSTAT(stat);
#59    if ((stat=nc_inq_dimid(ncid, "testdim", &dimid))) ERRSTAT(stat);
#60    if ((stat=nc_inq_dimlen(nciddimid, &dimsize))) ERRSTAT(stat);
#68        if ((stat=nc_def_dim(ncid, "testdim", dimsize, &dimid))) ERRSTAT(stat);
#73 if ((stat=nc_inq_dimid(ncid, "testdim", &dimid))) ERRSTAT(stat);
#74 if ((stat=nc_inq_dimlen(nciddimid, &dimsize))) ERRSTAT(stat);
tst_diskless.c#176    int nciddimid[NDIMS], dimid_in[NDIMS], varid0varid1varid2;
#203    if (nc_def_dim(ncidDIM0_NAMENC_UNLIMITED, &dimid[0])) ERR;
#204    if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid[1])) ERR;
#208    if (nc_def_var(ncidVAR0_NAMENC_INTNDIMSdimid, &varid0)) ERR;
#210    if (nc_def_var(ncidVAR2_NAMENC_SHORT, 1, &dimid[1], &varid2)) ERR;
#228    if (nc_inq_dim(nciddimid[0], name_in, &len_in)) ERR;
#230    if (nc_inq_dim(nciddimid[1], name_in, &len_in)) ERR;
tst_diskless3.c#50   int nciddimidvarid[NUM_VARS];
#58   if((status=nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid))) ERRSTAT(status);
#59   if((status=nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid[0]))) ERRSTAT(status);
#60   if((status=nc_def_var(ncidVAR_NAME2NC_CHAR, 1, &dimid, &varid[1]))) ERRSTAT(status);
#106   int nciddimidvarid;
#113   if((status=nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid))) ERRSTAT(status);
#114   if((status=nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid))) ERRSTAT(status);
tst_empty_vlen_unlim.c#39    int ncidtypeiddimidvaridvarid2;
#59    if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN_UNLIM, &dimid)) ERR;
#67    if (nc_def_var(ncidVAR_NAME1typeid, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#71    if (nc_def_var(ncidVAR_NAME2NC_FLOAT, 1, &dimid, &varid2)) ERR;
#131    int ncidtypeiddimidvaridvarid2;
#151    if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN_LIM, &dimid)) ERR;
#159    if (nc_def_var(ncidVAR_NAME1typeid, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#163    if (nc_def_var(ncidVAR_NAME2NC_FLOAT, 1, &dimid, &varid2)) ERR;
tst_enum_data.c#27   int dimidvarid;
#89   if (nc_def_dim(ncidDIM2_NAMEDIM2_LEN, &dimid)) ERR;
#91   var_dims[0] = dimid;
tst_enums.c#179       int dimidvarid;
#232       if (nc_def_dim(ncidDIM2_NAMEDIM2_LEN, &dimid)) ERR;
#234       var_dims[0] = dimid;
tst_fileinfo.c#80 int dimid;
#101 if(nc_def_dim(root,DIMNAME,(size_t)4,&dimid)!=0) ERR;
#102 if(nc_def_var(root,DIMNAME,NC_INT,1,&dimid,&varid)!=0) ERR; /* same name */
tst_files.c#321      int dimid;
#334  if (nc_def_dim(ncid[f], D1_NAMETEXT_LEN + 1, &dimid)) ERR;
#335  if (nc_def_var(ncid[f], VAR_NAMENC_CHARNDIMS, &dimid, &varid)) ERR;
tst_files6.c#25      int nciddimidvarid1varid2dimid_in;
#32      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#33      if (nc_def_var(ncidVAR_NAME1NC_FLOAT, 1, &dimid, &varid1)) ERR;
#34      if (nc_def_var(ncidVAR_NAME2NC_FLOAT, 1, &dimid, &varid2)) ERR;
#35      if (nc_def_var(ncidDIM_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &varid2)) ERR;
tst_fillbug.c#101     int dimid = dimids_grp[d_grp];
#102     if ( nc_inq_dim(nciddimiddimname, &dimsize) ) ERR;
tst_fills2.c#28      int  ncidvariddimidvarid_in;
#46      if (nc_def_dim(ncid, "sentence", NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#48      &dimid, &varid)) ERR;
#86      int  ncidvariddimidvarid_in;
#103      if (nc_def_dim(ncid, "sentence", NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#105      &dimid, &varid)) ERR;
#183      int  ncidvariddimidvarid_in;
#195      if (nc_def_dim(ncid, "rec", NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#196      if (nc_def_var(ncidSTRING_VAR_NAMENC_STRINGNDIMS_STRING, &dimid, &varid)) ERR;
#251      int  ncidvariddimidvarid_in;
#263      if (nc_def_dim(ncid, "rec", NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#264      if (nc_def_var(ncidSTRING_VAR_NAME2NC_STRINGNDIMS_STRING, &dimid, &varid)) ERR;
#328      int  ncidvariddimidvarid_in;
#335      if (nc_def_dim(ncid, "Lunar_Years", NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#337      &dimid, &varid)) ERR;
tst_group_data.c#41    int nciddimiddimid1dimid2dimid3varidvar2id;
#54    if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#55    var_dims[0] = dimid;
#93    var2_dims[0] = dimid;
tst_grps.c#473      int dimiddimid_indynasty;
#480      if (nc_def_dim(tudor_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#505      int dimiddynastyvarid;
#516      if (nc_def_dim(tudor_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#517      if (nc_def_var(tudor_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#562      int dimiddynastyvarid;
#577      if (nc_def_dim(henry_vii_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#578      if (nc_def_var(henry_vii_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#582      if (nc_def_dim(margaret_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#583      if (nc_def_var(margaret_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#587      if (nc_def_dim(james_v_of_scotland_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#588      if (nc_def_var(james_v_of_scotland_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#592      if (nc_def_dim(mary_i_of_scotland_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#593      if (nc_def_var(mary_i_of_scotland_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#597      if (nc_def_dim(james_i_of_england_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#598      if (nc_def_var(james_i_of_england_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#656      int dimiddimid2varid;
#671      if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#675      if (nc_def_var(henry_vii_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#694   dimids_in[0] != dimid || natts_in != 0) ERR;
#695      if (nc_inq_dim(nciddimidname_in, &len_in)) ERR;
#714      int dimiddimid2dynastyvarid;
#736      if (nc_def_dim(tudor_idDIM1_NAMEDIM1_LEN, &dimid)) ERR;
#740      if (nc_def_var(henry_vii_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#745      if (nc_def_var(margaret_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#750      if (nc_def_var(james_v_of_scotland_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#755      if (nc_def_var(mary_i_of_scotland_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#760      if (nc_def_var(james_i_of_england_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#781      dimids_in[0] != dimid || natts_in != 0) ERR;
#782  if (nc_inq_dim(grpids_in[i], dimidname_in, &len_in)) ERR;
#858      int dimiddynastyvarid;
#871      if (nc_def_dim(tudor_idDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#873      if (nc_def_var(henry_vii_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#911      int dimidvarid;
#918      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#919      var_dims[0] = dimid;
#927      if (nc_def_dim(g1idDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#928      var_dims[0] = dimid;
#937      if (nc_def_dim(g2idDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#938      var_dims[0] = dimid;
#947      if (nc_def_dim(g3idDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#948      var_dims[0] = dimid;
tst_grps2.c#165      int dimiddynastyvarid;
#178      if (nc_def_dim(tudor_idDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#180      if (nc_def_var(henry_vii_idVAR1_NAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
tst_h5_endians.c#32  int nciddimid;
#53    retval = nc_def_dim(ncidDIM_NAMENDIM, &dimid);
#56    retval = nc_def_var(ncidLE_FLOAT_VARNAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &le_float_varid);
#60    retval = nc_def_var(ncidBE_FLOAT_VARNAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &be_float_varid);
#64    retval = nc_def_var(ncidLE_INT_VARNAMENC_INT, 1, &dimid, &le_int_varid);
#68    retval = nc_def_var(ncidBE_INT_VARNAMENC_INT, 1, &dimid, &be_int_varid);
#72    retval = nc_def_var(ncidLE_DBL_VARNAMENC_DOUBLE, 1, &dimid, &le_dbl_varid);
#76    retval = nc_def_var(ncidBE_DBL_VARNAMENC_DOUBLE, 1, &dimid, &be_dbl_varid);
tst_interops2.c#141     int32 dimid;
#142     if ((dimid = SDgetdimid(sds_idd)) == FAILERR;
#143     if (SDsetdimname(dimiddim_name[d])) ERR;
tst_interops4.c#65   int dimid[NUM_DIMS] = {0};
#72      dimidNULL)) ERR_RET;
tst_knmi.c#86   int ndimsdimid[NDIMS3];
tst_mem.c#55   int dimid;
#64   if (nc_def_dim(ncidTIME_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#65   if (nc_def_var(ncidSFC_TEMP_NAMENC_FLOATNDIMS, &dimid, &sfc_tempid)) ERR;
tst_names.c#207   int nciddimidvaridres;
#257    if ((res = nc_def_dim(ncidvalid[i], DIMLEN, &dimid)))
#260    dimids[i] = dimid;
#281    if ((res = nc_def_dim(ncidnotvalid[i], DIMLEN, &dimid))
#307    if ((res = nc_inq_dimid(ncidvalid[i], &dimid)) ||
#308        dimid != dimids[i])
tst_nans.c#45    int nciddimidfvariddvarid;
#65    if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMENVALS, &dimid)) ERR;
#67    if (nc_def_var(ncidF_NAMENC_FLOATNDIMS, &dimid, &fvarid)) ERR;
#68    if (nc_def_var(ncidD_NAMENC_DOUBLENDIMS, &dimid, &dvarid)) ERR;
tst_norm.c#30   int nciddimidvarid;
#118   if ((res = nc_def_dim(ncidUNAMENX, &dimid)))
#120   dimids[0] = dimid;
#138   if ((res = nc_def_dim(ncidNNAMENX, &dimid)) != NC_ENAMEINUSE)
#167   if ((res = nc_inq_dimid(ncidUNAME, &dimid_in)) || dimid != dimid_in)
#169   if ((res = nc_inq_dimid(ncidNNAME, &dimid_in)) || dimid != dimid_in)
tst_opaque_data.c#29   int dimidvarid;
#58   if (nc_def_dim(ncidDIM3_NAMEDIM3_LEN, &dimid)) ERR;
#61   var_dims[0] = dimid;
tst_opaques.c#73      int dimidvariddimids[] = {0};
#89      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
tst_pnetcdf.c#27    int ijranknprocsncidcmodevarid[NVARS], dimid[2], *buf;
#55    if (nc_def_dim(ncid, "Y", NC_UNLIMITED, &dimid[0])) ERR;
#56    if (nc_def_dim(ncid, "X", NX,           &dimid[1])) ERR;
#62            if (nc_def_var(ncidstrNC_INT, 1, dimid+1, &varid[i])) ERR;
#66            if (nc_def_var(ncidstrNC_INT, 2, dimid, &varid[i])) ERR;
tst_rename.c#39    int nciddimidvaridvar2id;
#60    if (nc_def_dim(ncidODIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
#61    dims[0] = dimid;
#84      int nciddimidvaridvar2id;
#95      if (nc_inq_dimid(ncidODIM_NAME, &dimid)) ERR;
#99      if (nc_rename_dim(nciddimidNDIM_NAME)) ERR;
#118      if (nc_inq_dimid(ncidODIM_NAME, &dimid)) ERR;
#142      if (nc_inq_dimid(ncidODIM_NAME, &dimid)) ERR;
#146      if (nc_rename_dim(nciddimidNDIM_NAME)) ERR;
tst_small.c#237   int nciddimidvarid;
#244   if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#245   if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#276   int nciddimidvarid;
#290      if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#291      if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#340   int nciddimidvarid;
#348   if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#349   if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid)) ERR;
#396   int nciddimidvarid[NUM_VARS];
#404   if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#405   if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid[0])) ERR;
#406   if (nc_def_var(ncidVAR_NAME2NC_CHAR, 1, &dimid, &varid[1])) ERR;
#460   int nciddimidvarid;
#467   if (nc_def_dim(ncidDIM1_NAMENC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#468   if (nc_def_var(ncidVAR_NAMENC_CHAR, 1, &dimid, &varid)) ERR;
tst_string_data.c#26   int dimidvarid;
#44   if (nc_def_dim(ncidDIM4_NAMEDIM4_LEN, &dimid)) ERR;
#47   var_dims[0] = dimid;
tst_sync.c#22      int ncidvar1_idvar2_idvar3_iddimid;
#30      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAME, 1, &dimid)) ERR;
#31      if (nc_def_var(ncidVAR1_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var1_id)) ERR;
#33      if (nc_def_var(ncidVAR2_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var2_id)) ERR;
#36      if (nc_def_var(ncidDIM_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var3_id)) ERR;
#51      int ncidvar1_idvar2_idvar3_iddimid;
#55      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAME, 1, &dimid)) ERR;
#56      if (nc_def_var(ncidVAR1_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var1_id)) ERR;
#57      if (nc_def_var(ncidVAR2_NAMENC_FLOAT, 1,&dimid, &var2_id)) ERR;
#61      if (nc_def_var(ncidDIM_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var3_id)) ERR;
#69      int ncidvar1_idvar2_idvar3_iddimid;
#73      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAME, 1, &dimid)) ERR;
#74      if (nc_def_var(ncidVAR1_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var1_id)) ERR;
#78      if (nc_def_var(ncidVAR2_NAMENC_FLOAT, 1,&dimid, &var2_id)) ERR;
#82      if (nc_def_var(ncidDIM_NAMENC_FLOAT, 1, &dimid, &var3_id)) ERR;
tst_unicode.c#25   int nciddimidvarid;
#53   if (nc_def_dim(ncidUNAMEUTF8_BYTES, &dimid)) ERR;
#54   dimids[0] = dimid;
tst_utf8.c#28   int nciddimidvarid;
#59   if (nc_def_dim(ncidUNAMENX, &dimid))
#61   dimids[0] = dimid;
tst_utf8.c#41   int variddimidattnumgrpidgrpid2grpid3numgrps;
#68   if (nc_inq_dimid(grpidname_utf8, &dimid)) ERR;
#69   if (nc_inq_dimname(grpiddimidname_in)) ERR;
#71   if (nc_inq_dimid(grpidnorm_utf8, &dimid)) ERR;
#72   if (nc_inq_dimname(grpiddimidname_in)) ERR;
#129   int variddimidattnum;
#147   if (nc_inq_dimid(ncidname_utf8, &dimid)) ERR;
#148   if (nc_inq_dimname(nciddimidname_in)) ERR;
#150   if (nc_inq_dimid(ncidnorm_utf8, &dimid)) ERR;
#151   if (nc_inq_dimname(nciddimidname_in)) ERR;
tst_vars.c#204   int dimid[NDIMS_EX];
#228   if (nc_inq_dimids(ncid, &ndims_indimid, 0)) ERR;
#232      if (dimid[i] != iERR;
#250   if (nc_inq_var(ncid, 0, name_in, &xtype_in, &ndims_indimid, &natts_in)) ERR;
#252       dimid[0] != 1 || natts_in != 1) ERR;
#253   if (nc_inq_var(ncid, 1, name_in, &xtype_in, &ndims_indimid, &natts_in)) ERR;
#255       dimid[0] != 2 || natts_in != 1) ERR;
#256   if (nc_inq_var(ncid, 2, name_in, &xtype_in, &ndims_indimid, &natts_in)) ERR;
#258       dimid[0] != 3 || dimid[1] != 0 || dimid[2] != 1 || dimid[3] != 2 ||
#260   if (nc_inq_var(ncid, 3, name_in, &xtype_in, &ndims_indimid, &natts_in)) ERR;
#262       dimid[0] != 3 || dimid[1] != 0 || dimid[2] != 1 || dimid[3] != 2 ||
tst_vars2.c#249         int dimid[NDIMS], var_dimids[VAR_DIMS] = {2, 1, 0};
#256         if (nc_def_dim(ncidDIM_ADIM_A_LEN, &dimid[0])) ERR;
#257         if (nc_def_dim (ncidDIM_BDIM_B_LEN, &dimid[1])) ERR;
#258         if (nc_def_dim(ncidDIM_CDIM_C_LEN, &dimid[2])) ERR;
#328         int dimid[NDIMS_1], var_dimids[VAR_DIMS] = {2, 0, 1};
#336         dimid[0] = ncdimdef(ncidLATLAT_LEN);
#337         dimid[1] = ncdimdef(ncidLONLON_LEN);
#338         dimid[2] = ncdimdef(ncidFRTIMEDFRTIMED_LEN);
#339         dimid[3] = ncdimdef(ncidTIMELENTIMELEN_LEN);
#343            if (dimid[i] != iERR;
#399      int nciddimidvaridxvarid;
#403      if (nc_def_dim(ncidDIMNAME, 1, &dimid)) ERR;
#406      if (nc_def_var(ncidDIMNAMENC_INT, 1, &dimid, &xvarid)) ERR;
#408      if (nc_def_var(ncidVARNAMENC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR;
tst_vars3.c#293      int dimid;
#299      if (nc_def_dim(ncidD0_NAME3NC_UNLIMITED, &dimid)) ERR;
#303  if (nc_def_var(ncidvar_nameNC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR_RET;
#363      int dimidvarid;
#369      if ( nc_def_dim(ncidDIMNAMEdimsize, &dimid) ) ERR;
#370      if ( nc_def_var(ncidSCALAR_VARNAMENC_FLOATndims, &dimid, &varid) ) ERR;
tst_vl.c#106      int dimidvariddimids[] = {0};
#128      if (nc_def_dim(ncidDIM_NAMEDIM_LEN, &dimid)) ERR;
tst_vlen_data.c#30   int dimidvarid;
#55   if (nc_def_dim(ncidDIM5_NAMEDIM5_LEN, &dimid)) ERR;
#58   var_dims[0] = dimid;
tst_xplatform2.c#511      int variddimid;
#537      if (nc_def_dim(ncidDIM3_NAMEDIM3_LEN, &dimid)) ERR;
#538      if (nc_def_var(ncidVAR3_NAMEs3_typeid, 1, &dimid, &varid)) ERR;
util.c#619 int dimid; /* index of dimension */
#620 for (dimid = 0; dimid < NDIMSdimid++)
#622 dim_len[dimid] = dimid == 0 ? NRECS : dimid;
#623 dim_name[dimid][0] = 'D';
#624 dim_name[dimid][1] = digit[dimid];
#625 dim_name[dimid][2] = '\0';
#748    int  dimid; /* dimension id */
#752     &dimid);
v1hpg.c#579   int dimid = (size_t)(dpp - ncap->value);
#580   NC_hashmapAddDim(ncapdimid, (*dpp)->name->cp);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed