atttests.c#649    static struct cdfatt att2 = /* attribute */
#785    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatt2.nameatt2.typeatt2.lenatt2.val)
#790    add_att(&testNC_GLOBAL, &att2); /* keep in-memory netcdf consistent */
#792    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt2.namecdfid2tu2_id) == -1) {
#798    if (ncattinq(cdfid2tu2_idatt2.name, &tmp.type, &tmp.len) == -1) {
#802    if (att2.type != tmp.type || att2.len != tmp.len) {
#807    tmp.val = emalloc(att2.len * nctypelen(att2.type));
#808    if (ncattget(cdfid2tu2_idatt2.nametmp.val) == -1) {
#812    if (val_cmp(tmp.typetmp.lentmp.valatt2.val) != 0) {
#821    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt2.namecdfidtu_id) == -1) {
#825    add_att(&testtu_id, &att2); /* keep in-memory netcdf consistent */
#827    if (ncattinq(cdfidtu_idatt2.name, &tmp.type, &tmp.len) == -1) {
#831    if (att2.type != tmp.type || att2.len != tmp.len) {
#836    tmp.val = emalloc(att2.len * nctypelen(att2.type));
#837    if (ncattget(cdfidtu_idatt2.nametmp.val) == -1) {
#841    if (val_cmp(tmp.typetmp.lentmp.valatt2.val) != 0) {


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed